Historisk arkiv

Godkjenning av kommunevåpen for Åsnes kommune

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Pressemelding

Nr.: 15/2001
Dato: 09.02.2001

Godkjenning av våpen og flagg for Åsnes kommune, Hedmark

Etter tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet er det i statsråd i dag godkjent våpen og flagg for Åsnes kommune.Åsnes kommunes våpen blir: I gull tre skrått nedvoksende svarte fløterhaker.

Åsnes kommunes flagg blir: I gult tre skrått nedvoksende svarte fløterhaker.