Historisk arkiv

Stortingsmelding om samepolitikken i statsråd fredag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Stortingsmelding nr. 55 (2000-20001) Om samepolitikken har gått i statsråd fredag. Stortingsmeldingen ble 17. august presentert av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad i Engerdal.

Pressemelding

Nr.: 126/2001
Dato: 31.08.2001

Stortingsmelding om samepolitikken i statsråd i dag

Stortingsmelding nr. 55 (2000-20001) Om samepolitikken har gått i statsråd i dag. Stortingsmeldingen ble 17. august presentert av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad i Engerdal.

I meldingen varsler regjeringen at det er naturlig at Sametinget har ansvar for oppgaver som i første rekke gjelder den samiske befolkningen. Et eksempel er Sametingsvalget. Regjeringen vil gi Sametinget myndighet til å utforme regler for valg av Sameting, for eksempel regler om valgkretser og mandatfordeling. Kulturdepartementet vil vurdere overføring av flere samiske kulturtiltak til Sametinget. Forvaltningen av kompensasjon til kommuner som har merutgifter på grunn av tospråklighet (samisk og norsk), overføres også til Sametinget. Regjeringen ønsker også å styrke Sametingets mulighet til å arbeide aktivt med reindriftsspørsmål.

Stortingsmeldingen om samepolitikken og pressemeldingene som ble sendt ut 17. august finnes på krd.dep.no.