Historisk arkiv

Nytt hovedstyre i Norges forskningsråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

06.10.00 Direktør ved Kreftregisteret Frøydis Langmark ble i statsråd i dag oppnevnt som ny leder for hovedstyret i Norges forskningsråd.

Pressemelding

Nr.: 083-00
Dato: 06.10.00

Nytt hovedstyre i Norges forskningsråd

Direktør ved Kreftregisteret Frøydis Langmark ble i statsråd i dag oppnevnt som ny leder for hovedstyret i Norges forskningsråd. Styret har seks kvinnelige og fem mannlige medlemmer. Den tidligere styrelederen, adm. direktør Halvor Stenstadvold, ledet hovedstyret i seks år.

– Jeg er overbevist om at Regjeringen har funnet fram til et sterkt og godt styre for Forskningsrådet, sier statsråd Trond Giske. – Samtidig vil jeg takke Stenstadvold og det gamle styret for den store innsatsen de har gjort. Under deres ledelse har Forskningsrådet blitt en sentral institusjon i norsk forskning. Jeg ønsker det nye styret lykke til med et viktig arbeid.

Den nye sammensetningen av hovedstyret i Forskningsrådet blir:

Direktør Frøydis Langmark, Oslo (leder) ny
Konsernsjef Øivind Lund, Drammen (nestleder) ny
Professor Rigmor Austgulen, Trondheim ny
Daglig leder Anne Breiby, Ålesund
Nestleder Gerd-Liv Valla, Oslo ny
Professor Roy H. Gabrielsen, Bergen ny
Forskningsdirektør Ingvild Broch, Tromsø ny
Professor Dag Olav Hessen, Oslo ny
Seniorrådgiver Tom Scharning, Oslo ny
Høgskoledosent Knut Brautaset, Grimstad ny
Daglig leder Heidi Sørensen, Oslo ny

Varamedlemmer:

1. Markedsdirektør Gabriella Dånmark, Ski ny
2. Direktør Martha Kold Bakkevig, Haugesund
3. Daglig leder Heidi Meland, Gildeskål ny
4. Direktør Willy Mo, Skien ny

Kontaktperson: ekspedisjonssjef Grete Ek Ulland, tlf. 22 24 74 60