Historisk arkiv

Fylkene får penger til utlån av læremidler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Alle fylkeskommuner får nå tilskudd for kommende skoleår til ordningen med utlån av lærebøker til elever i den videregående skolen. (28.05.01)

Pressemelding

Nr.: 046-01
Dato: 28.05.01

Fylkene får penger til utlån av læremidler

Samtlige fylkeskommuner får nå tilskudd for kommende skoleår til ordningen med utlån av lærebøker til elever i den videregående skolen. Da dette første gangen ble vurdert i begynnelsen av april, fikk 15 av 19 fylkeskommuner beskjed om at det ikke ville komme nye midler før de hadde redegjort skikkelig for bruken av inneværende skoleårs bevilgning.

Bare Oslo, Buskerud, Oppland og Troms fikk tilskuddet til denne ordningen utbetalt i begynnelsen av april. De øvrige fylkene hadde delvis brukt pengene til andre formål enn gratis læremidler, og delvis manglet rapportering for hele tilskuddet. Utdanningsminister Trond Giske ga den gangen klar beskjed om at disse fylkene måtte rapportere nærmere, før de fikk tilskudd for skoleåret 2001-2002.

Det er disse rapportene som nå er vurdert av Kirke, - utdannings, - og forskningsdepartementet. Selv om det fortsatt er slik at ikke alle midler har vært brukt innenfor ordningens formål , så konstaterer departementet at avvikene nå er så beskjedne at alle fylkeskommuner likevel får utbetalt nye tilskudd.

Den samlede bevilgningen er på 100 millioner kroner, det samme beløpet som for inneværende skoleår. 94 millioner fordeles på fylkeskommunene etter elevtall, mens seks millioner går til private skoler. Hele beløpet skal uavkortet komme elevene til gode i form av reduserte utgifter til kjøp av lærebøker og andre læremidler.