Historisk arkiv

Folkehøgskoleutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Et offentlig utvalg som har utredet folkehøgskolens rolle i utdanningssamfunnet leverte sin innstilling 2. mai 2001. Utvalget ble oppnevnt i statsråd 10. mars 2000.

Et offentlig utvalg som har utredet folkehøgskolens rolle i utdanningssamfunnet leverte sin innstilling 2. mai 2001. Utvalget ble oppnevnt i statsråd 10. mars 2000. 

Utvalget har følgende sammensetning:

Leder:
Rektor Bjarne Kvam, Meland

Medlemmer:
Fylkesutdanningssjef Gro Lindgaard Aresvik, Brumunddal
Rektor Mai-Evy Bakken, Sogndal
Professor Gunnar Breivik, Oslo
Rektor Leon Haugsbø, Førde
Undervisningsinspektør Else Hostvedt, Buskerud
Utdanningsdirektør Trygg Jakola, Vadsø
Konsulent Arild Mikkelsen, Vestfossen
Bioingeniør Irene Ringstad, Oslo
Avdelingsdirektør Johan Raaum, Oslo
Assisterende direktør Ragnhild Sohlberg, Oslo
Daglig leder Øystein Vegge, Oslo

Mandat

Utvalget skal

  • vurdere folkehøgskolens rolle og plass i utdanningssystemet og samfunnet, særlig sett i forhold til gjennomføringen av Kompetansereformen og innstillingen fra Berg-utvalget i NOU 2000:5 Mellom barken og veden – om fagskoleutdanninger
  • sammenligne utviklingen av folkehøgskolen i Norge med utviklingen i de øvrige nordiske land
  • vurdere behov for, og foreslå endringer i det nåværende juridiske og økonomiske rammeverk på bakgrunn av utviklingen i utdanningssektoren
  • drøfte folkehøgskolen i forhold til dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse inn mot utdanningssystemet og arbeidslivet

Departementet vil vurdere å supplere mandatet i forhold til Mjøs-utvalgets innstilling.

Utvalgets forslag skal ligge innenfor gjeldende budsjettrammer.