Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

20 millioner ekstra til kulturminnevern

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kulturminnevernet styrkes med 20 millioner kroner i Regjeringens forslag til statsbudsjett. (04.10.00)

Pressemelding

Dato: 04.10.00

20 millioner ekstra til kulturminnevern

Kulturminnevernet styrkes med 20 millioner kroner i Regjeringens forslag til statsbudsjett. Hovedutfordringen innen kulturminneforvaltningen er istandsetting og vedlikehold av kulturminner. Dette arbeide ønsker Regjeringen å styrke. Til sammen er kulturminnebudsjettet på nærmere 200 millioner kroner.

-Økningen på neste års budsjett er et første viktig skritt i en mer konkret opptrappingsplan for kulturminnevernet, sier miljøvernminister Siri Bjerke.

Satsingen må skje i god kontakt med lokale myndigheter og eiere, og må sees i forhold til en langsiktig strategi hvor innsatsen forutsettes å øke etterhvert som det bygges opp kapasitet og kompetanse på gjennomføringssiden. I 2001 vil satsingen omfatte tiltak som har en positiv effekt både i forhold til eiere av fredete kulturminner og lokalsamfunnene, samt tiltak for å styrke kunnskapsgrunnlaget for en målrettet og effektiv forvaltning.

Konkret ønsker Regjeringen å følge opp tiltak på høyt prioriterte kulturminner innenfor fredete bygninger og anlegg, kystkultur og fartøyvern, stavkirkene og kirkene for øvrig. Arbeidet med den norske verdensarven vil bli særlig prioritert. Dette gjelder blant annet istandsettingen av Bryggen i Bergen. Dette arbeidet ble startet i 2000, og fortsetter i 2001. Regjeringen har på neste års budsjett satt av omlag 6. mill ekstra til Bryggen i Bergen.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Einar Holtane, tlf. 22 24 58 62

Til toppen