Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Større myndighet i lokal viltforvaltning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet forslår å legge om Viltfondet slik at fellingsavgifter på elg og hjort og inntekter av fallvilt heretter skal finansiere kommunale viltfond. (04.10.00)

Pressemelding

Dato: 04.10.00

Større myndighet i lokal viltforvaltning

Miljøverndepartementet forslår å legge om Viltfondet slik at fellingsavgifter på elg og hjort og inntekter av fallvilt heretter skal finansiere kommunale viltfond. Kommunene skal selv fastsette størrelsen på fellingsavgiftene innenfor rammer fastsatt av Stortinget. Det statlige viltfondet skal fortsatt bestå, og vil bli finansiert av jegeravgifter og fellingsavgift på rein.

-Miljøverndepartementets budsjettforslag for 2001 styrker det lokale viltstellet, sier miljøvernminister Siri Bjerke. I tråd med Stortingets behandling av endringer i viltloven vil det bli opprettet viltfond i hver kommune. Fondene finansieres av fellingsavgifter på elg og hjort og inntekter av fallvilt. Kommunene kan innenfor rammer som fastsettes av Stortinget, selv bestemme størrelsen på fellingsavgiftene. Fellingsavgiftene skal heretter betales etterskuddsvis på grunnlag av faktisk felte dyr og ikke som tidligere på grunnlag av gitte fellingstillatelser. Kommunene får ansvaret for innkreving av fellesavgiftene på elg og hjort. De kommunale viltfondene skal nyttes til konkrete vilttiltak. Kommunenes utgifter til drift av viltnemndene må heretter dekkes over kommunenes ordinære driftsbudsjett.

Det opprettes en ny tilskuddsordning for tilskudd til kommunale vilttiltak. Denne ordningen vil bli nyttet til å supplere de kommunale viltfondene i kommuner med svakt inntektsgrunnlag fra fellingsavgiftene og fallvilt i forhold til behovet for vilttiltak i kommunen.

Den nye ordningene reduserer inntektene til det sentrale viltfondet. For at dette fondet skal kunne finansiere de sentrale styrte vilttiltak som villreintiltak, forskning og overvåking, foreslås å øke jegeravgiften på linje med den generelle prisstigningen siden siste endring i 1994. Jegeravgiften vil for 2001 være 240 kroner. Det foreslås videre en egen jegeravgift på hjortevilt (elg, hjort og rein) på 60 kroner og et gebyr på 150 kroner for mangelende innlevering av jaktstatistikk.

Ordningen med erstatninger for hjorteviltskader oppheves. Tiltak for å redusere skadene fra hjortevilt forutsettes heretter løst lokalt innenfor de kommunale viltfond.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Pål Vidar Sollie, tlf. 22 24 58 77

Til toppen