Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Hvordan redusere avfallsberget?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Det er spørsmålet som miljøvernminister Siri Bjerke vil ha svar på fra et utvalg med representanter fra næringsliv, kommuner, forbrukere, forskning og organisasjoner. Se pressemelding (06.04.01)

Pressemelding

Dato: 06.04.01

Hvordan redusere avfallsberget?

Det er spørsmålet som miljøvernminister Siri Bjerke vil ha svar på fra et utvalg med representanter fra næringsliv, kommuner, forbrukere, forskning og organisasjoner. Tidligere leder i Naturvernforbundet, Heidi Sørensen, er bedt om å lede utvalget.

Regjeringen har som mål at utviklingen i avfallsmengden skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten. Et viktig ledd i avfallspolitikken er derfor det forebyggende arbeidet for å redusere avfallsmengdene. Norge har i likhet med de fleste andre OECD-land opplevd at avfallsmengdene øker og at det er vanskelig å finne de riktige tiltakene for å redusere avfallsmengden. Derfor er det behov for konstruktive og kreative ideer fra et utvalg med variert bakgrunn og erfaringer.

- Avfallsreduksjon handler om hele vårt produksjons- og forbruksmønster, sier miljøvernminister Siri Bjerke.

- Dette er et vanskelig, men også et spennende tema. Jeg gleder meg til å ta fatt på utfordringen med å lede arbeidet, sier nyoppnevnt leder Heidi Sørensen.

Det er viktig å forsterke positive drivkrefter i befolkningen som kunnskap, engasjement og miljøinteresse. Det kan igjen føre til at bedrifter stilles overfor kundekrav som videre vil skjerpe deres arbeid med avfallsreduksjon. I tillegg er det viktig å identifisere hindringer som står i veien for ønsket utvikling og prøve å finne løsninger som kan endre dette.

Utvalget skal arbeide i 1 år og vil i tillegg til Heidi Sørensen bestå av følgende representanter:

  • Anne Helene Lindseth, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
  • Martin Rollnes, Ordfører i Tranøy kommune for Kommunenes Sentralforbund
  • Helge Fredriksen, Næringslivets Hovedorganisasjon
  • Anna Risnes, Statens institutt for forbruksforskning
  • Helge Brattebø, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
  • Olav Skogesal, Statistisk sentralbyrå
  • Ingrid Hitland, Norsk renholdsverks-forening
  • Signy R. Overbye, Miljøheimevernet
  • Ottar Samuelsen, Dinamo

Kontaktpersoner:
Ellen Hambro, Avdeling for forurensningssaker, 22 24 58 15
Heidi Sørensen, 95 96 39 27

Til toppen