Historisk arkiv

Rune Teisrud ny sjøfartsdirektør

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 43/01
Dato: 18.05.2001
Kontaktperson: Lars S. Keim, telefon 22 24 04 75

Rune Teisrud ny sjøfartsdirektør

Rune Teisrud (51) er i statsråd i dag beskikket til stillingen som direktør i Sjøfartsdirektoratet for en 6- årsperiode.

Teisrud har vært sjøfartsinspektør og avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratet. Han har bakgrunn som skipsfører i utenriksfart, videreutdannelse innen sjørett/skipsfartsøko-nomi/sjøforsikring, og han har arbeidet som assurandør, Loss Prevention Manager og rederi- inspektør.

Rune Teisrud, som i dag er direktør for Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet, har også vært medlem av Sleipner- kommisjonen.