Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Erstatningsordningen for norske fiskere - oppnevning av nye medlemmer til nemnder og klagenemnd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Pressemelding

Nr.: 41/01
Dato: 06.04.2001
Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09

Erstatningsordningen for norske fiskere – oppnevning av nye medlemmer til nemnder og klagenemnd

Petroleumsloven inneholder særlige regler om erstatning til norske fiskere. Krav som fremmes i medhold av disse reglene skal behandles av tre ordinære nemnder, og klager over avgjørelsene skal behandles av en felles klagenemnd. Reglene for nemndenes sammensetning og saksbehandling er nærmere fastsatt ved forskrifter.

Følgende medlemmer er oppnevnt av Kongen i Statsråd fra 23. april 2001 for en periode på to år:

I.

Nemnd for behandling av krav om erstatning som følge av beslagleggelse av fiskefelt etter petroleumsloven § 8-2, skal bestå av:

1.

Sorenskriver Bjørn Solbakken, Sorenskriveren i Karmsund, leder
Varamedlem: Herredsrettsdommer Svein Åge Skålnes, Sorenskriveren i Karmsund

2.

Spesialrådgiver Torunn Jørgensen, Oljedirektoratet
Varamedlem: Sjefingeniør Kjell Arild Anfinsen, Oljedirektoratet

3.

Rådgiver Robert Misund, Fiskeridirektoratet
Varamedlem: Førstekonsulent Randi S. Sletten, Fiskeridirektoratet (ny)

II.

Nemnd for behandling av krav om erstatning for tap som følge av forurensing og avfall etter petroleumsloven § 8-3 og skadevoldende innretninger etter petroleumsloven § 8-5, skal bestå av:

1.

Sorenskriver Bjørn Solbakken, Sorenskriveren i Karmsund, leder
Varamedlem: Herredsrettsdommer Svein Åge Skålnes, Sorenskriveren i Karmsund

2.

Advokat Oluf Bjørndal, Oljeindustriens Landsforening,
Varamedlem: Seksjonssjef Anders Mjelde, Oljeindustriens Landsforening

3.

Janet Bakke, Norges Fiskarlag
Varamedlem: Didrik Vea, Norges Fiskarlag

III.

Nemnd for behandling av søknad om kompensasjon for tapt fangsttid ved lokalisering, opptak og ilandbringelse av skrap som ikke stammer fra petroleumsvirksomheten, skal bestå av:

1.

Sorenskriver Bjørn Solbakken, Sorenskriveren i Karmsund, leder
Varamedlem: Herredsrettsdommer Svein Åge Skålnes, Sorenskriveren i Karmsund

2.

Rådgiver Robert Misund, Fiskeridirektoratet (tidl. varamedlem)
Varamedlem: Rådgiver Elisabeth Haavig Bakke, Fiskeridirektoratet (tidl. hovedmedlem)

3.

Janet Bakke, Norges Fiskarlag (tidl. varamedlem)
Varamedlem: Didrik Vea, Norges Fiskarlag (tidl. hovedmedlem)

IV

Felles klagenemnd for behandling av klager over vedtak fattet av en av de ovennevnte nemnder, skal bestå av:

1.

Førstelagmann Erik A. Foss, Gulating lagmannsrett, leder
Varamedlem: Lagmann Steinar Trovåg, Gulating lagmannsrett

2.

Senior juridisk rådgiver Ellen B. Solberg, Norske Conoco (ny)
Varamedlem: Advokat Catherine M. Støle, Statoil (ny)

3.

Sjefingeniør Åse Katrine Thomsen, Oljedirektoratet
Varamedlem: Sjefingeniør Kjell L. Nilsson, Oljedirektoratet

4.

Fung. avdelingsdirektør Lisbeth W. Plassa, Fiskeridirektoratet
Varamedlem: Seniorrådgiver Arne Wåge, Fiskeridirektoratet

5.

Jakob Magnar Jakobsen, Norges Fiskarlag
Varamedlem: Karl Sæther, Norges Fiskarlag

Til toppen