Historisk arkiv

Høring - rapport om fremføringsveier for bredbånd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Høringsfrist 14. november 2001

Høring - rapport om fremføringsveier for bredbånd

Den som ikke graver en grøft for andre, faller selv deri…

Høringsfrist 14. november 2001.

alt:Rapporten er et ledd i oppfølgingen av regjeringens bredbåndsplan, og er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet. Arbeidsgruppens mandat var å vurdere praktiske og rettslige forutsetninger for å få til felles utnyttelse av eksisterende og nye fremføringsveier for telenett

Høringsbrev

Høringsnotat – Rapport om fremføringsveier for telenett

Høringsliste

Pressemelding

VEDLEGG