Historisk arkiv

Fra 1. januar 2001: Promillegrensen senkes fra 0,5 til 0,2

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 83/00
Dato: 22.09.00

Fra 1. januar 2001: Promillegrensen senkes fra 0,5 til 0,2

Fra 1. januar 2001 senkes promillegrensen for føring av motorvogn fra 0,5 promille til 0,2. Tidspunktet for når lovendringen skal tre i kraft ble vedtatt i statsråd i dag. Selve lovendringen ble vedtatt av Stortinget i juni i år.

- Tidspunktet for når endringen skal tre i kraft er avklart med politiet. Vi har nå de nødvendige tiltak klar knyttet til håndhevingen av den nye promillegrensen, sier samferdselsminister Terje Moe Gustavsen.

Ved overtredelse vil politiet fra 1. januar 2001 reagere med bot når promillen er mellom 0,5 og 0,2. Ved gjentatt overtredelse vil det for promille mellom 0,2 og 0,5 bli reagert med bot eller bot og betinget fengsel. Overtredelse kan også medføre inndraging av førerkortet.

- Undersøkelser har vist at selv små mengder alkohol påvirker både synet og koordinasjonsevnen til bilførerne. Ved å senke promillegrensen vil man unngå at enkelte bilførere spekulerer i å legge seg tett opptil 0,5-grensen. Da Stortinget endret loven og reduserte promillegrensen, var hensikten å slå helt klart fast at bilkjøring og alkohol ikke hører sammen.

- I dag krever ulykker i trafikken over 300 drepte og 12 000 skadde hvert år. For å redusere antall ulykker er det nødvendig med innsats over et bredt felt. Alkohol er den enkeltfaktor som mest øker risikoen for trafikkulykker, sier samferdselsminster Terje Moe Gustavsen.