Historisk arkiv

Arnt Frode Jensen tilsatt som politisk rådgiver

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Samferdselsdepartementet

.

Pressemelding

Nr.: 18/2000
Dato: 30.3.2000

Arnt Frode Jensen tilsatt som politisk rådgiver

Prosjektleder Arnt Frode Jensen, Herøy i Nordland, er tilsatt som politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet. Han er 46 år og kommer fra stillingen som prosjektleder for fiskerioppdrettprosjektet Torsk 2000.

Han har tidligere arbeidet som platearbeider i skipsbyggerindustrien.

Arnt Frode Jensen har siden 1984 vært medlem av Herøy kommunestyre, og han var i årene 1987-1999 ordfører i Herøy. Han har hatt en rekke verv, blant annet som leder av Ytre Helgeland regionråd.