Forsiden

Historisk arkiv

Nytt nordisk jernbaneselskap - vil styrke miljøvennlig transport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 45/2000
Dato: 12.05.2000

Nytt nordisk jernbaneselskap – vil styrke miljøvennlig transport

- Det nye nordiske jernbaneselskapet vil bidra til at trafikantene blir tilbudt raskere og mer behagelige reiser. Flere avganger er også viktig for mange. Dette er nødvendig for at toget skal gjenvinne sin posisjon på noe lengre reiser og dermed legge til rette for mer miljøvennlig transport, sier samferdselsminister Terje Moe Gustavsen i en kommentar til stiftelsen av det nye nordiske jernbaneselskapet Linx AB. Selskapet skal trafikkere strekningene Oslo-København og Oslo-Stockholm. Linx AB skal eies av NSB BA og SJ, med en eierandel på 50 prosent hver.