Historisk arkiv

Endring i aksjestrukturen for SAS

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Regjeringen har lagt fram forslag om å endre eierstrukturen i SAS, noe som innebærer at den norske statens aksjer i SAS Norge ASA byttes mot tilsvarende antall aksjer i et nytt felles eierselskap. (20.04.2001)

Pressemelding

Nr.: 31/2001
Dato: 20.04.01

Forslag fra regjeringen: Endring i aksjestrukturen for SAS

Regjeringen har i statsråd i dag lagt fram forslag om å endre eierstrukturen i SAS, noe som innebærer at den norske statens aksjer i SAS Norge ASA byttes mot tilsvarende antall aksjer i et nytt felles eierselskap (holdingselskap). Tilsvarende forslag blir samtidig lagt fram av regjeringene i Danmark og Sverige for Folketinget respektive Riksdagen.

Forslaget innebærer at den nåværende strukturen, med tre nasjonale aksjeselskap, erstattes med ett felles eierselskap og dermed én aksjeklasse i selskapet. Den felles aksjen vil bli notert på samtlige tre skandinaviske børser.

Aksjebyttet innebærer ingen endring av den norske statens eierandel i SAS Konsortiet.