Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Midlertidig statlig forsikringsansvar for norske luftfartøy og lufthavner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Regjeringen har i statsråd i dag foreslått en ordning med midlertidig statlig forsikringsansvar for norske luftfartøy og lufthavner ved skader på tredjepart, som følge av krigs- og terrorhandlinger. (28.09.01)

Pressemelding

Nr.: 98/2001
Dato: 28.09.01

Midlertidig statlig forsikringsansvar for norske luftfartøy og lufthavner

Regjeringen har i statsråd i dag foreslått en ordning med midlertidig statlig forsikringsansvar for norske luftfartøy og lufthavner ved skader på tredjepart, som følge av krigs- og terrorhandlinger.

I følge forslaget kan Samferdselsdepartementet, på vegne av staten, inngå avtaler i 2001 om statlig forsikringsansvar for norskregistrerte SAS-fly og luftfartøy som opereres av norsklisensierte fly- og helikopterselskaper. Forsikringsansvaret omfatter kun skader som følge av krig og terrorhandlinger, og ansvaret er dessuten avgrenset til å gjelde kun skader på tredjepart. Det betyr blant annet at passasjerer og ansatte ikke er omfattet av det midlertidige statlige forsikringsansvaret.

I forslaget blir det dessuten lagt opp til at staten kan inngå slike avtaler med norske lufthavner som ikke er dekket av statens selvassuranse.

• Avtalene mellom Samferdselsdepartementet og norsklisensierte fly- og helikopterselskaper, eventuelt også med visse lufthavner, skal inngås på følgende vilkår:

• Tilsagn om statlig forsikringsansvar kan gis på inntil 1 750 millioner USD per skadetilfelle. Det statlige forsikringsansvaret overfor det enkelte selskap, med unntak for lufthavner, skal med samme vilkår begrenses til å erstatte bortfall av tidligere krigsansvarsforsikring.

• Selskaper som inngår avtale om statlig forsikringsansvar skal betale premie.

• Det statlige forsikringsansvaret skal gjelde inntil 30 dager, regnet fra og med 25. september 2001. Samferdselsdepartementet skal ha fullmakt til å forlenge forsikringsansvaret ytterligere, for en periode på inntil 30 dager.

I regjeringens forslag blir det vist til at tidligere krigsforsikringsordninger for skade på tredjepart for de fleste flyselskaper og lufthavner var blitt oppsagt med virkning fra midnatt den 24. september i år. Det var dermed nødvendig raskt å opprette en midlertidig ordning for å erstatte bortfallet av denne type forsikringer. Med forbehold om Stortingets tilslutning besluttet regjeringen derfor den 24. september i år å inngå avtaler med norsklisensierte fly- og helikopterselskaper for å erstatte bortfallet av selskapenes krigsforsikring ved skader som er påført tredjepart og som er skjedd som følge av krigs- og terrorhandlinger. Samlet garantiramme er om lag 270 milliarder USD.

For nærmere opplysninger se: St.prp. nr. 103 (2000-2001) Om midlertidig statlig forsikringsansvar for norske luftfartøy og lufthavner ved skader på tredjepart som følge av krigs- og terrorhandlinger.

Press release in English

Til toppen