Historisk arkiv

Pressekonferanse: Jernbanetunnel gjennom Gamlebyen og planlegging av Ringeriksbanen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Samferdselsdepartementet

(25.01.01)

Pressemelding

Nr.: 6/2001
Dato: 25.01.01

Pressekonferanse: Jernbanetunnel gjennom Gamlebyen og planlegging av Ringeriksbanen (25.01.01)

Vi inviterer til pressekonferanse


fredag 26. januar, klokka 1145

Møterommet

"Trafikanten"

Sokkeletasjen, Klokketårnet

Oslo S

Jernbanetorget, Oslo

i forbindelse med at regjeringen legger fram følgende saker:

- forslag som gjelder konsekvensutredning for jernbanetunnel i Gamlebyen i Oslo.

- orientering om planleggingen av Ringeriksbanen

Samferdselsminister Terje Moe Gustavsen orienterer og svarer på spørsmål.

Vel møtt !