Historisk arkiv

Ny helsedirektør

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

Pressemelding

Nr.: 12
Dato: 09.02.2001

Ny helsedirektør

Lars E. Hanssen (50) er utnevnt som helsedirektør i statsråd i dag. Utnevnelsen gjelder for seks år. Helsedirektøren er øverste leder for Statens helsetilsyn og de 19 fylkeslegekontorene.

Lars Hanssen har vært assisterende helsedirektør siden 1994, og har fungert som helsedirektør siden oktober i fjor. Hanssen er lege og har medisinsk doktorgrad. Han er spesialist i indremedisin, fordøyelsessykdommer og endokrinologi. Før han begynte som assisterende helsedirektør, har han arbeidet i primærhelsetjenesten og ved Ullevål sykehus og Rikshospitalet.

Kontaktperson: Anne Kari Lande Hasle, 22 24 84 08