Historisk arkiv

Stifting av de regionale helseforetakene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

Fem regionale helseforetak, ett for hver helseregion, ble stiftet i statsråd fredag. Samtidig ble det fastsatt vedtekter som beskriver hovedoppgaver og trekker opp rammene for foretakenes virksomhet.

Pressemelding

Nr.: 65
Dato: 31.08.01

Stifting av de regionale helseforetakene

Fem regionale helseforetak, ett for hver helseregion, ble stiftet i statsråd fredag. Samtidig ble det fastsatt vedtekter som beskriver hovedoppgaver og trekker opp rammene for foretakenes virksomhet.

Styrene for de regionale helseforetakene ble oppnevnt 6. juli. Administrasjonene er lokalisert til Hamar (helseregion Øst), Skien (helseregion Sør), Stavanger (helseregion Vest), Stjørdal (helseregion Midt-Norge) og Bodø (helseregion Nord). Prosessen med å ansatte daglige ledere er i gang.

Vedtektene for HRF Øst

Vedtektene for HRF Sør

Vedtektene for HRF Vest

Vedtektene for HRF Midt

Vedtektene for HRF Nord

Mer informasjon om sykehusreformen her.