Historisk arkiv

Oversikt over statssekretærer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Statsministerens kontor

Pressemelding

Nr.: 166/200
Dato: 15. desember 2000

Statssekretærer

Statssekretær Mona Juul har i statsråd i dag etter søknad fått avskjed i nåde som statssekretær i Utenriksdepartementet.

Regjeringen Jens Stoltenberg ble utnevnt 17. mars 2000. Den er utgått fra Arbeiderpartiet. Oversikten over statssekretærer ser nå slik ut:

 

Statsministerens kontor:
Jonas Gahr Støre
Norvald Mo
Jan-Erik Larsen
Tom Therkildsen
Lisbeth Berg-Hansen

Utenriksdepartementet, utenrikssaker:
Raymond Johansen
Espen Barth Eide

Forsvarsdepartementet:
Øystein Singsaas

Nærings- og handelsdepartementet:
Britt Schultz
Olav Soleng

Arbeids- og administrasjonsdepartementet:
Marianne Seip Haugsnes

Finansdepartementet:
Vidar Ovesen
Ellen Mo
Hege Marie Norheim

Kommunal- og regionaldepartementet:
Steinar Pedersen
Audun Tron
Sverre Bugge
Einar Gelius

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker:
Lars Erik Flatø

Kulturdepartementet:
Roger Ingebrigtsen

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker:
Tore Hagebakken

Samferdselsdepartementet:
Eirin Kristin Sund

Fiskeridepartementet:
Ellen Bergli

Utenriksdepartementet, utviklingssaker:
Sigrun Møgedal

Miljøverndepartementet:
Stein Lier-Hansen

Landbruksdepartementet:
Sveinung Valle

Justis- og politidepartementet:
Øystein Mæland
Anne Lise Ryel

Barne- og familiedepartementet:
Solveig Solbakken

Olje- og energidepartementet:
Bjørg Kirsten Sandal

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet:
Berith Bergersen
Randi Øverland