Historisk arkiv

Myndighetsoverføring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Statsministerens kontor

Pressemelding

Nr.: 121/2001
Dato: 22. juni 2001

Myndighetsoverføring
mellom departementer


Kongen har i statsråd i dag overført myndighet etter lov 25. august 1995 nr. 57 om pakkereiser kapittel 11, fra Nærings- og handelsdepartementet til Barne- og familiedepartementet, med virkning fra 1. juli 2001.

Samtidig er forvaltningsansvaret for statens eierinteresser i Cermaq ASA overført fra Landbruksdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet, også det med virkning fra 1. juli 2001.