Historisk arkiv

Statsråd Sylvia Brustad overtar ledelsen av AAD etter statsråd Jørgen Kosmo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Statsministerens kontor

Pressemelding

Nr.: 183/2001
Dato: 5. oktober 2001

Statsråd Sylvia Brustad overtar ledelsen
av AAD etter statsråd Jørgen Kosmo


Kongen har i statsråd i dag overlatt ledelsen av Arbeids- og administrasjonsdepartementet til statsråd Sylvia Brustad, med virkning fra i dag kl. 12.00. Brustad overtar også ansvaret for samordningen av nordiske samarbeidsspørsmål. Hun skal fortsatt styre Kommunal- og regionaldepartementet.

Etter søknad har samtidig statsråd Jørgen Kosmo fått avskjed i nåde fra embetet som medlem av Kongens råd, med virkning fra i dag kl. 12.00.

Regjeringen Jens Stoltenberg ble utnevnt 17. mars 2000. Den har nå følgende sammensetning:

 

Statsminister:
Jens Stoltenberg

Utenriksminister:
Thorbjørn Jagland

Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet:
Bjørn Tore Godal

Statsråd og sjef for Nærings- og handelsdepartementet,
Grete Knudsen

Statsråd og sjef for Finansdepartementet:
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Statsråd og sjef for Kommunal- og regionaldepartementet,
sjef også for Arbeids- og administrasjonsdepartementet,

ansvar også for samordningen av nordiske samarbeidsspørsmål:
Sylvia Brustad

Statsråd i Sosial- og helsedepartementet, sjef for helsesaker:
Tore Tønne

Statsråd og sjef for Kulturdepartementet:
Ellen Horn

Statsråd i Sosial- og helsedepartementet, sjef for sosialsaker,
ansvar også for administrasjonsavdelingen og budsjett- og økonomiavdelingen:
Guri Ingebrigtsen

Statsråd og sjef for Samferdselsdepartementet:
Terje Moe Gustavsen

Statsråd og sjef for Fiskeridepartementet:
Otto Gregussen

Statsråd i Utenriksdepartementet, sjef for utviklingssaker,
og utenriksministerens stedfortreder:
Anne Kristin Sydnes

Statsråd og sjef for Miljøverndepartementet:
Siri Bjerke

Statsråd og sjef for Landbruksdepartementet:
Bjarne Håkon Hanssen

Statsråd og sjef for Justis- og politidepartementet:
Hanne Harlem

Statsråd og sjef for Barne- og familiedepartementet:
Karita Bekkemellem Orheim

Statsråd og sjef for Olje- og energidepartementet:
Olav Akselsen

Statsråd og sjef for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet:
Trond Giske