Historisk arkiv

Statsminister Jens Stoltenberg

Tale ved kong Harald Vs og dronning Sonjas besøk på Statsministerens kontor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringskvartalet, 30. januar 2001

Statsminister Jens Stoltenberg

Tale ved kong Harald Vs og dronning Sonjas
besøk på Statsministerens kontor

Statsministerens kontor, Regjeringskvartalet, Oslo, 30. januar 2001

Deres Majesteter,


Hjertelig velkommen til Statsministerens kontor!

Vi er både glade og beæret over å ha kongen og dronningen på besøk her i hjertet av Regjeringskvartalet, der Kongens råd til daglig arbeider. Samtidig håper vi våre gjester setter pris på at de kan se helt "hjem". Som vi ser, er det ikke lange biten herfra til Slottet der borte på høyden i parken.

Dagens besøk er en historisk begivenhet. Siden Statsministerens kontor vokste fram slik vi nå kjenner det - fra 1945 og fremover - har Norges konge aldri besøkt noen statsminister på hans eller hennes kontor.

Likevel har jeg i dag gleden av å ønske kongen og dronningen velkommen tilbake. Nå i desember var det jo 25 år siden det daværende kronprinsparet besøkte Statsministerens kontor. Da var det statsminister Trygve Bratteli som tok imot – i forløperen til denne salen, som lå en etasje lavere.

Som alltid når fremtredende gjester besøker kontoret, har vi benket oss på tvers av bordet. Men, siden vi har ønsket å vise kongen og dronningen mest mulig autentisk hvordan regjeringen arbeider i denne statsrådsalen, innleder jeg fra min faste plass. Når regjeringen samles her i huset, er det jo statsministeren som sitter øverst ved bordet!

Som et minne om besøket, vil jeg gjerne overrekke tre bøker med nyttig informasjon:

"Slik styres Norge", der tidligere departementsråd Dag Berggrav øser av sin kunnskap om Kongen, Regjeringen og Stortinget i norsk statsliv

"Maktens høyborg", Statsministerens kontors historie, redigert av Dag Berggrav

"Det norske statsråd 1814-1945", en oversikt over hvem som utgjorde Kongens råd før noen av oss her fulgte med på denslags, redigert av informasjonssjef Øivind Østang.

Vi ønsker kongen og dronningen hjertelig velkommen til Statsministerens kontor, og ser fram til å orientere nærmere om regjeringens og kontores arbeid og lokaler.