Historisk arkiv

Statsminister Jens Stoltenberg

Kong Harald Vs trontale 2001-2002 og melding om rikets tilstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Harald Vs trontale 2001-2002 og melding om rikets tilstand (pdf).
Trontalen opplest av Kongen, som erklærte det 146.  Storting for åpnet. Meldingen om rikets tilstand opplest av statsråd Trond Giske.
Stortinget, 10. oktober 2001.

Kilde: www.stortinget.no