Historisk arkiv

Noreg inngår luftfartsavtale med Kasakhstan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringa har i statsråd fredag 24.11 vedteke at Noreg skal inngå luftfartsavtale med Kasakhstan. Avtala handlar om rettane til å drive lufttrafikk mellom dei to landa. For norske verksemder utpeika til å drive slik trafikk gjev avtala rett til å trafikkere flyruter frå alle internasjonale sivile flyplassar i Noreg til reisemål i Kasakhstan. (24.11.00)

Pressemelding

Nr.: 175
Dato: 24.11.00

Noreg inngår luftfartsavtale med Kasakhstan

Regjeringa har i statsråd fredag 24.11 vedteke at Noreg skal inngå luftfartsavtale med Kasakhstan. Avtala handlar om rettane til å drive lufttrafikk mellom dei to landa. For norske verksemder utpeika til å drive slik trafikk gjev avtala rett til å trafikkere flyruter frå alle internasjonale sivile flyplassar i Noreg til reisemål i Kasakhstan.

Likelydande avtalar vil bli inngått kvar for seg mellom Kasakhstan og Danmark og Sverige.

Samtidig med underteikninga vil Noreg utpeike SAS Norge ASA til å drive trafikk mellom Noreg og Kasakhstan.