Historisk arkiv

Stortingsrepresentant Erik Solheim blir engasjert av Utenriksdepartementet for å arbeide med fredsprosessen i Sri Lanka.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Utenriksdepartementet

Pressemelding

Nr.: 27/00
Dato: 30. mars 2000

Stortingsrepresentant Erik Solheim blir engasjert av Utenriksdepartementet for å arbeide med fredsprosessen i Sri Lanka.

Stortingsrepresentant Erik Solheim vil fra 1. april tiltre i et engasjement av inntil 6 måneders varighet som spesialrådgiver i Utenriksdepartementet for å arbeide med fredsprosessen i Sri Lanka. Han vil være direkte underlagt departementets politiske ledelse.

Solheim har i lang tid vært involvert i Norges engasjement i fredsprosessen.

Norge ble i 1999 anmodet av Sri Lankas president om å etablere en dialog med LTTE med siktemål å igangsette forhandlinger for å finne en løsning på konflikten. Utenriksministeren har informert begge partene om at Norge vil videreføre sitt engasjement.