Historisk arkiv

Noreg inngår luftfartsavtale med Oman

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Pressemelding

Nr.: 24/01
Dato: 02.02.2001

Noreg inngår luftfartsavtale med Oman

Regjeringa har i statsråd i dag vedteke at Noreg skal inngå luftfartsavtale med Oman. Avtalen handlar om rettane til å drive lufttrafikk mellom dei to landa. For dei norske verksemder som er peika ut til å drive slik trafikk gjev avtala rett til å trafikkere flyruter frå alle internasjonale sivile flyplassar i Noreg til reisemål i Oman.

Likelydande avtaler vil bli inngått kvar for seg mellom Oman og Danmark og Sverige.

I samband med underteikninga vil Noreg peike ut SAS Norge ASA til å drive trafikk mellom Noreg og Oman. Oman vil peike ut Gulf Air Company og Oman Aviation Services Co. S.A.O.G.