Historisk arkiv

Noreg inngår vegtransportavtale med Tsjekkia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Pressemelding

Nr.: 81/01
Dato: 18.05.2001

Noreg inngår vegtransportavtale med Tsjekkia

Regjeringa har i statsråd i dag vedteke at Noreg skal inngå ein vegtransportavtale med Tsjekkia. Avtalen skal fremje transport og handel mellom dei to landa.

Noreg har inngått liknande avtaler med ein rekkje andre europeiske land.