Historisk arkiv

Regjeringen opprettholder fri import av struts fra de fattigste landene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen legger stor vekt på at vi i vår praktiske politikk må gjøre en innsats for de fattigste landene, uttaler utviklingsminister Anne Kristin Sydnes.

Pressemelding

Nr.: 47/01
Dato: 09.03.2001

Regjeringen opprettholder fri import av struts fra de fattigste landene

Et hovedkrav fra utviklingslandene er stabile rammevilkår for adgang til de rike landenes markeder.

Regjeringen legger stor vekt på at vi i vår praktiske politikk må gjøre en innsats for de fattigste landene, uttaler utviklingsminister Anne Kristin Sydnes.

Dette er bakgrunnen for at Regjeringen til tross for krav om beskyttelse fra norske strutseprodusenter, har besluttet å videreføre dagens ordning med fri import av strutsekjøtt fra de fattigste landene. Dette er god utviklingspolitikk samtidig som det sikrer norske konsumenter et kvalitetsprodukt til en bedre pris, sier Sydnes.