Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 181-200 av 103209 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Norge kan få nasjonal sjefssykepleier og nasjonal sjefsjordmor

  06.10.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  De fleste land har fast nasjonal sjefssykepleier og sjefsjordmor. I Norge har disse funksjonene i stor grad blitt ivaretatt av ulike medarbeidere i Helsedirektoratet. Nå ber regjeringen Helsedirektoratet om å formalisere funksjonene.

 • Fylkesnytt frå Møre og Romsdal 2/2021

  06.10.2021 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Statsforvaltaren i Møre og Romsdal presenterer ei ny utgåve at Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om tredrivaren i Møre og Romsdal si deltaking på Designer’s Saturday. Nedst ligg ein artikkel om Norddal og Herdalen som vinnar av

 • Stor internasjonal oppslutning om norsk initiativ mot fiskerikriminalitet

  05.10.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge har vært den drivende kraften bak et internasjonalt samarbeid mot fiskerikriminalitet. Nå har 12 karibiske øystater sluttet seg til arbeidet, som har støtte fra over en fjerdedel av verdens havnasjoner.

 • Høyring om avkastningsoverskot på garanterte pensjonsprodukt

  05.10.2021 Nyheit Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt på høyring utkast til forskriftsreglar om bruk av avkastningsoverskot på garanterte pensjonsprodukt.

 • Forslag til ny arkivlov på høyring

  05.10.2021 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet har i dag sendt forslag til ny arkivlov på høyring. Forslaget byggjer på utgreiinga til Arkivlovutvalet - Fra kalveskinn til datasjø - som blei lagt fram i 2019.

 • Mer målrettet bruk av selvtester

  05.10.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har besluttet at det offentlige skal tilby gratis testing for covid-19 så lenge sykdommen defineres som en allmennfarlig smittsom sykdom. Selvtester skal prioriteres til personer med symptomer, uvaksinerte nærkontakter og for målrettet

 • Oppfriskningsdose til alle over 65 år

  05.10.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Alle over 65 år vil få tilbud om en oppfriskningsdose med koronavaksine. Det har regjeringen besluttet. Folkehelseinstituttet (FHI) har fått i oppdrag å vurdere om også helsepersonell skal tilbys en oppfriskningsdose.

 • Årets julekort fra statsministeren og Statsministerens kontor

  05.10.2021 Nyhet Statsministerens kontor

  Hvert år arrangerer vi en konkurranse for å finne fram til hva som skal være motivet på årets julekort fra statsministeren og Statsministerens kontor. I år skal motivet være fra Nordland fylke.

 • Nett-tv

  Presentasjon av resultater av Afghanistanundersøkelsen 2020

  05.10.2021 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarets sanitet har i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, spurt Afghanistan-veteraner fra 2012-2020, om deres erfaringer, helse og livskvalitet.

 • Norges 39 beste mat- og drikkeprodukter er klare for den store finalen

  05.10.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Etter tre dager med smaksarbeid har dommerne bestemt hvilke 39 produkter som går videre til finalen i Det Norske Måltid. De fagtunge juryene har vurdert produkter innen hele 13 kategorier som kjøtt, sjømat, meieriprodukt og drikke.

 • Ny rapport fra Teknisk beregningsutvalg for klima

  05.10.2021 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Teknisk beregningsutvalg for klima har levert en ny rapport om makroøkonomiske modeller til bruk i klimaanalyser. Slike modeller brukes blant annet til utslippsframskrivinger og analyser av klimapolitikken.

 • Landbruket spiller en sentral rolle i EUs distriktspolitikk

  05.10.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Som i Norge har landbruket i EU stor betydning for utviklingen av distriktene. 19 prosent av EUs befolkning på 447 millioner innbyggere bor i distriktene. Landbruksråd Magnar Sundfør ved den norske delegasjonen til EU har utarbeidet en rapport som

 • Flere vaksiner godkjennes i koronasertifikatet

  05.10.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Personer som er vaksinert med to vaksiner på WHOs emergency use-liste får de samme lettelsene i innreisekarantene som personer vaksinert med EMA-godkjente vaksiner.

 • Norges paviljong på verdensutstillingen Expo 2020 åpnes

  05.10.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Den norske havpaviljongen ble offisielt åpnet og døpt av næringsminister Iselin Nybø mandag 4. oktober.

 • Vil ikke oppheve krav om helseattest for eldre sjåfører

  05.10.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Det skal være trygt å ferdes i trafikken. Krav om obligatorisk helseattest for eldre bilførere er et viktig virkemiddel for å sikre at de med førerrett er trygge sjåfører. Anmodningen fra Stortinget om å oppheve dette fra 1. august, var ikke mulig

 • Rapport om hendelsene i Trandumskogen klar

  04.10.2021 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Undersøkelseskommisjonen som har undersøkt hendelsene knyttet til hogst i Trandumskogen har nå levert sin rapport.

 • Foreslår forbedringer i reglene for behovsprøving av barnetillegg

  04.10.2021 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen sender på høring et forslag om å forbedre reglene for behovsprøving av barnetillegg.

 • Presseinformasjon: Program for FNs sikkerhetsråd i oktober

  04.10.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Arbeidsprogrammet for FNs sikkerhetsråd i oktober er klart. Denne måneden blir det blant annet debatter om fredsbygging og forebyggende diplomati; Kvinner, fred og sikkerhet og om samarbeidet mellom AU og FNs sikkerhetsråd. Det legges også opp til

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om koronasituasjonen tysdag 5. oktober

  04.10.2021 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Invitasjon til pressekonferanse om koronasituasjonen tysdag 5. oktober kl. 14.00 med helse- og omsorgsminister Bent Høie og assisterande direktør i Folkehelseinstituttet Geir Bukholm.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Fremleggelse av statsbudsjettet for 2022

  04.10.2021 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 legges frem tirsdag 12. oktober kl. 10:00. Finansminister Jan Tore Sanners pressekonferanse starter kl. 11:30 i Marmorhallen.