Forsiden

Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer, for eksempel pressemeldinger, nyheter og taler fra tidligere regjeringsperioder. Du finner også utdaterte aktueltsaker fra sittende regjeringer her. Arkivet inneholder i tillegg dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Innhold som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art.

Aktuelle lenker:

Viser 201-220 av 104069 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Rekordhøy bredbåndsdekning i hele landet

  07.10.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Ved utgangen av første halvår 2021 har 90,4 prosent av alle husstander i Norge tilbud om bredbånd med høy hastighet (100 megabit per sekund). 86,5 prosent av husstandene har tilbud om bredbånd med en gigabit hastighet (1000 megabit per sekund) eller

 • Gratis testing for koronasertifikat ut måneden

  06.10.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Ordningen med gratis testing til koronasertifikat hos private aktører videreføres ut oktober. Den avvikles midnatt, natt til 1. november.

 • Fellesuttalelse om tidlig parlamentsvalg i Irak

  06.10.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Det avholdes tidlig parlamentsvalg i Irak 10. oktober 2021. Norge har sammen med Australia, Canada, Danmark, Finland, Italia, Nederland, New Zealand, Sverige, Storbritannia, Tyskland og USA publisert følgende uttalelse.

 • Forslag til enkelte presiseringer i regelverket om utvisning sendt på høring

  06.10.2021 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring enkelte forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften.

 • Granskingsrapport: Varsel fra tidligere hospitant ved ambassaden i Saudi-Arabia

  06.10.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Wikborg Rein har utarbeidet en rapport etter gransking av varsel fra en tidligere hospitant ved den norske ambassaden i Saudi-Arabia. Varselet knyttet seg til mulige kritikkverdige forhold begått av daværende ambassadør i landet.

 • Utvalg for en helhetlig regulering av viderebruk av offentlig informasjon

  06.10.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet setter ned et lovutvalg som skal legge fram forslag til en mer helhetlig regulering av viderebruk av offentlig informasjon (data). - Dette gjør vi for å sikre næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til

 • Rundskriv om husvikarlignende tjenester innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene

  06.10.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut et rundskriv for å presisere det kommunale ansvaret om å yte nødvendig bistand også ved mer kortvarige og akutte hendelser.

 • Nasjonal kontrollside i koronasertifikatet skjules

  06.10.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Norge gikk over til "En normal hverdag med økt beredskap" 25. september, og bruken av koronasertifikatet innenlands ble i den sammenheng avviklet. Den nasjonale kontrollsiden skjules derfor fra 7. oktober klokken 14.00. EU/EØS-delen av

 • Statsrådene Astrup og Helleland presenterer nyheter fra statsbudsjettet

  06.10.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland presenterer nyheter fra statsbudsjettet - og oppsummerer moderniseringspolitikken og satsingen på digitalisering gjennom åtte år. Det

 • Norge kan få nasjonal sjefssykepleier og nasjonal sjefsjordmor

  06.10.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  De fleste land har fast nasjonal sjefssykepleier og sjefsjordmor. I Norge har disse funksjonene i stor grad blitt ivaretatt av ulike medarbeidere i Helsedirektoratet. Nå ber regjeringen Helsedirektoratet om å formalisere funksjonene.

 • Fylkesnytt frå Møre og Romsdal 2/2021

  06.10.2021 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Statsforvaltaren i Møre og Romsdal presenterer ei ny utgåve at Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om tredrivaren i Møre og Romsdal si deltaking på Designer’s Saturday. Nedst ligg ein artikkel om Norddal og Herdalen som vinnar av

 • Stor internasjonal oppslutning om norsk initiativ mot fiskerikriminalitet

  05.10.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge har vært den drivende kraften bak et internasjonalt samarbeid mot fiskerikriminalitet. Nå har 12 karibiske øystater sluttet seg til arbeidet, som har støtte fra over en fjerdedel av verdens havnasjoner.

 • Høyring om avkastningsoverskot på garanterte pensjonsprodukt

  05.10.2021 Nyheit Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt på høyring utkast til forskriftsreglar om bruk av avkastningsoverskot på garanterte pensjonsprodukt.

 • Forslag til ny arkivlov på høyring

  05.10.2021 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet har i dag sendt forslag til ny arkivlov på høyring. Forslaget byggjer på utgreiinga til Arkivlovutvalet - Fra kalveskinn til datasjø - som blei lagt fram i 2019.

 • Mer målrettet bruk av selvtester

  05.10.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har besluttet at det offentlige skal tilby gratis testing for covid-19 så lenge sykdommen defineres som en allmennfarlig smittsom sykdom. Selvtester skal prioriteres til personer med symptomer, uvaksinerte nærkontakter og for målrettet

 • Oppfriskningsdose til alle over 65 år

  05.10.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Alle over 65 år vil få tilbud om en oppfriskningsdose med koronavaksine. Det har regjeringen besluttet. Folkehelseinstituttet (FHI) har fått i oppdrag å vurdere om også helsepersonell skal tilbys en oppfriskningsdose.

 • Årets julekort fra statsministeren og Statsministerens kontor

  05.10.2021 Nyhet Statsministerens kontor

  Hvert år arrangerer vi en konkurranse for å finne fram til hva som skal være motivet på årets julekort fra statsministeren og Statsministerens kontor. I år skal motivet være fra Nordland fylke.

 • Nett-tv

  Presentasjon av resultater av Afghanistanundersøkelsen 2020

  05.10.2021 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarets sanitet har i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, spurt Afghanistan-veteraner fra 2012-2020, om deres erfaringer, helse og livskvalitet.

 • Norges 39 beste mat- og drikkeprodukter er klare for den store finalen

  05.10.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Etter tre dager med smaksarbeid har dommerne bestemt hvilke 39 produkter som går videre til finalen i Det Norske Måltid. De fagtunge juryene har vurdert produkter innen hele 13 kategorier som kjøtt, sjømat, meieriprodukt og drikke.

 • Ny rapport fra Teknisk beregningsutvalg for klima

  05.10.2021 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Teknisk beregningsutvalg for klima har levert en ny rapport om makroøkonomiske modeller til bruk i klimaanalyser. Slike modeller brukes blant annet til utslippsframskrivinger og analyser av klimapolitikken.

 • Side 11 av 5204
 • Side 11 av 5204