Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 281-300 av 72658 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Vil innføre prikktildelingssystem for brudd på alkoholloven

  10.10.2013 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Kommunene bruker svært sjelden adgangen til å inndra skjenkebevilling. Nå vil Helse- og omsorgsdepartementet innføre nasjonale krav til kommunenes reaksjoner ved brudd på alkoholloven.

 • Presseinvitasjon: Pressekonferanse om statsbudsjettet for 2014

  10.10.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2014 legges frem mandag 14. oktober klokken 10.00. Finansminister Sigbjørn Johnsens pressekonferanse starter klokken 11.30 i Plenumssalen i R4. Budsjettdokumentene kan hentes fra kl 10.00 utenfor

 • Kulturdepartementet nedsetter utvalg som skal se på minoritetsjenters deltakelse i idrett

  10.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet har besluttet at det skal settes ned et utvalg som skal se på minoritetsjenter og deltakelse i idrett.

 • Vil utvide programmet Saman om ein betre kommune

  10.10.2013 Nyhet Kommunal- og regionaldepartementet

  - Eg ynskjer at fleire kommunar skal få sjansen til å utvikle sine kommunale tenester gjennom programmet Saman om ein betre kommune, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

 • Felles appell mot dødsstraff

  10.10.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  I anledning den internasjonale dagen mot dødsstraff 10. oktober har 42 europeiske utenriksministre signert en appell for avskaffelse av dødsstraff.

 • Foreslår autorisasjon av manuellterapeuter

  09.10.2013 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring et forslag om å autorisere manuellterapeuter i henhold til loven.

 • Integreringsmeldingen – gjennomføringen er godt i gang

  09.10.2013 Nyhet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Den 26. oktober 2012 fremmet regjeringen Stoltenberg Meld.St. 6 (2012-2013) En helhetlig integreringspolitikk – mangfold og fellesskap for Stortinget. Meldingen ble behandlet i Stortinget den 21. mars 2013, og fikk bred tilslutning. Alle skal med

 • Dokumentasjonsplikt og lydopptak ved salg av spareprodukter

  09.10.2013 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt på høring utkast til nye regler om dokumentasjonsplikt og lydopptak ved rådgivning og salg av alternative spareprodukter. Alternative spareprodukter omfatter blant annet innskuddsbaserte produkter og

 • Rør, kabler og ledninger i vegnettet: Hvor dypt skal det graves?

  09.10.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vegnettet kan være godt egnet som trasé for den som vil føre fram rør, kabler og ledninger. Men det krever et regelverk og en praksis som sikrer god framkommelighet og forsvarlig drift og vedlikehold på vegene. Vi trenger derfor klare bestemmelser

 • 361 kommunar får tilskot til Den kulturelle spaserstokken i 2013

  09.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet har bestemt at 361 kommunar får midlar frå Den kulturelle spaserstokken i år.

 • Amazonasfondet støtter internasjonalt samarbeid om skogovervåking

  09.10.2013 Nyhet Miljøverndepartementet

  Brasil skal bidra til å styrke overvåkingen av regnskogene i andre Amazonasland. En avtale mellom den brasilianske utviklingsbanken BNDES og den mellomstatlige ”Amazonaspakten” (OTCA) ble undertegnet i forrige uke.

 • Fylkesnytt fra Telemark 2/2013

  09.10.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Telemark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, med blant annet en artikkel om en tankevekkende verdiskapingsanalyse for landbruket i Telemark.

 • Lempeligere praksis ved innvilgelse av tollkreditt

  08.10.2013 Nyhet Finansdepartementet

  Kredittverdige foretak fra EØS-land hvor Norge har avtale om innkrevingsbistand skal få tollkreditt uten krav om sikkerhet.

 • Finnmark - tydelige resultater av regjeringens nordområdesatsing

  08.10.2013 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Mandag og tirsdag denne uken besøkte forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Finnmark. Besøket inkluderte Banak flystasjon, Garnisonen i Porsanger (GP) og grensevakten i Sør-Varanger (GSV). - Finnmark er viktig for Forsvaret, sier

 • Vinnere av Kavliprisen 2010 vant årets Nobelpris i medisin.

  08.10.2013 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  To av vinnerne av Kavliprisen for 2010, James E. Rothman og Thomas Südhof, ble kunngjørt til Nobelprisvinnerne i medisin.

 • Nye regler for muntlig eksamen

  08.10.2013 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet har fastsatt nye regler for gjennomføring av lokalt gitt muntlig eksamen.

 • Internasjonale matvarepriser tema på ministermøte

  08.10.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Ustabile matvarepriser var tema da 30 landbruksministre møttes hos FNs organisasjon for landbruk og mat (FAO) i Roma i går.

 • Godt bondevett på nett

  08.10.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Nettstedet godtbondevett.no om psykisk helse i landbruket lanseres i dag. Tjenesten er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag og Landbrukets HMS- tjeneste.

 • Tid for norske epler

  08.10.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Årets eplesesong er i gang for fullt, og forbrukerne kan nå velge mellom flere sorter av god kvalitet. På grunn av små avlinger er det derimot ikke alle forunt å få norske pærer. En vellykket plommesesong er over for denne gang.

 • Nasjonal IA-konferanse 2013

  08.10.2013 Nyhet Arbeidsdepartementet

  Regjeringen og partene i arbeidslivet inviterer til den siste nasjonale IA-konferansen i denne avtaleperioden.