Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 301-320 av 72658 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Olavstipendet 2013 til Olav Rune Ertzeid

  08.10.2013 Pressemelding Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

  Olav Rune Ertzeid, som er prost i Nord-Helgeland prosti i Sør-Hålogaland, er tildelt Olavstipendet 2013. Stipendet vart offisielt tildelt av kirkestatsråd Rigmor Aasrud i ein seremoni 8. oktober 2013.

 • Gode resultater for voksne i PIAAC

  08.10.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  PIAAC er den største internasjonale undersøkelsen om voksnes kompetanse noensinne, og viser at voksne i Norge er gode til å lese, regne og løse oppgaver med IKT. - OECD dokumenterer at voksne i Norge har god kompetanse, sier kunnskapsminister

 • Danmark ser mot nord

  08.10.2013 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Norge og Danmark ser på mulighetene for å samarbeide tettere, særlig om felles utfordringer i nord.

 • Utredning om valgenhet på statlig nivå

  07.10.2013 Nyhet Kommunal- og regionaldepartementet

 • Seminar om satsingen på skogvern i Norge

  07.10.2013 Nyhet Miljøverndepartementet

  Tid: Torsdag 10. oktober kl 12-14.
  Sted: Miljøverndepartementet, Kongens gate 20, presserommet.

 • Framtidas skole - kva slags kompetanse treng vi?

  07.10.2013 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Eit nytt offentleg utval, leia av professor Sten Ludvigsen, skal sjå på kva innhald framtidas skole bør ha. Måndag 7. oktober hadde utvalet sitt fyrste møte.

 • Norsk støtte til europeisk samarbeid om klimatilpasninger

  07.10.2013 Nyhet Miljøverndepartementet

  I dag er myndigheter og eksperter fra hele Europa samlet i Lisboa for diskutere hvilke konsekvenser tørke, flom og havnivåstigning vil ha for Europa.

 • Unntak fra anskaffelsesregelverket for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere

  07.10.2013 Pressemelding Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

  Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet foreslår et unntak fra anskaffelsesreglene når det offentlige kjøper helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere. Dette løser en rekke utfordringer i forhold til taushetspliktreglene i

 • Skogen har god helse

  07.10.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Den årvisse overvåkningen av skogens helsetilstand viser at kronetilstanden for gran, furu og bjørk var stabil i 2012.

 • Tilskudd til organisert beitebruk

  07.10.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Det er nå tid for å søke tilskudd til organisert beitebruk. I år skal søknaden leveres elektronisk i Altinn, og det er også enkelte endringer i ordningen.

 • Testar nye klimarobuste eplesortar

  07.10.2013 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Mange av dei norske eplesortane har sitt opphav heilt andre stader i verda. Det nordlige klimaet krev robuste frukter. Vegen til Noreg er difor lang. Tips en bekjent!

 • Satte fokus på regionalt samarbeid i Arktis

  07.10.2013 Nyhet Kommunal- og regionaldepartementet

 • Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre besøkjer Nordfjord måndag 07.10

  07.10.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Kl 10.30 – 11.10 Besøkjer Nordfjord psykiatrisenter (NPS), Sjukehusvegen 14, Nordfjordeid Statsråden får omvising på ruseininga og møter brukarar og tilsette. Han får også informasjon om det psykiatriske tilbodet. Kl 11.15 – 12.20 Besøkjer

 • Verdens lærerdag: En hyllest til lærerne

  05.10.2013 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kjære alle lærere i det ganske land: Gratulerer med den internasjonale lærerdagen 5. oktober! På denne dagen vil jeg løfte fram alt det gode arbeidet som norske lærere gjør i skolen hver dag.

 • Anerkjente Osvald-gruppas innsats

  04.10.2013 Nyhet Forsvarsdepartementet

  -Dere i «Osvald-gruppa» representerer en side av vår krigshistorie som til nå har vært altfor dårlig kjent. Dere var, og forble, soldatene i mørke. Dere, og det dere gjorde den gangen, må og skal frem i lyset. Dere er ikke lenger soldater i mørke.

 • Fem nye forslag til prioriterte arter på høring

  04.10.2013 Nyhet Miljøverndepartementet

  Miljødirektoratet sender ut fem nye forslag til prioriterte arter på høring. Prioritering av en art innebærer at det fastsettes forbud mot uttak, skade eller ødeleggelse av arten.

 • Avtale med Brasil om redusert avskoging

  04.10.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Brasil og Norge har signert ny avtale om klima- og skogsamarbeid.

 • Lovfesting av gratis kulturskoletilbud

  04.10.2013 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil lovfeste kommunens plikt til å tilby elevene på 1. - 4. årstrinn et gratis kulturskoletilbud i tilknytning til skoledagen og/eller SFO-tiden.

 • Utvalg nedsatt for å gjennomgå pelsdyrnæringen

  04.10.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I statsråd i dag ble det nedsatt et utvalg som skal gjennomgå pelsdyrnæringen. Utvalget har ni medlemmer og skal ledes av fylkesmann Anne Karin Hamre.

 • Ny rapport om skogeiersamarbeid

  04.10.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Å samarbeide over eiendomsgrensene - eller ikke? En ny rapport fra forskningsprosjektet "Fra ti til en" presenterer skogeieres tanker, tvil og tro, om samarbeid dem imellom rundt forvaltning av skogen.