Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 361-380 av 72658 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Utenlandsadopterte barns utvikling

  02.10.2013 Nyhet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Ny forskningsrapport viser positive resultater for utenlandsadopterte barns utvikling.

 • Ørsta er årets nynorskkommune 2013

  02.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  - Eg vil gratulere Ørsta med prisen som årets nynorskkommune 2013, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

 • Kampfiksing påvist i fire nordiske land

  02.10.2013 Nyheit Kulturdepartementet

  Det er avslørt tilfelle av kampfiksing i fire nordiske land. Det går fram av ein rapport som pengespel-styresmaktene i Finland, Sverige, Norge og Danmark har utarbeidd.

 • Mindre hungersnød i verden

  02.10.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Den globale hungersnøden går ned men fremdeles lider 842 millioner mennesker av kronisk sult, viser en ny rapport fra FNs matvareorganisasjoner.

 • Pål Prestrud ny direktør for Statens naturoppsyn

  02.10.2013 Nyhet Miljøverndepartementet

  Pål Prestrud (59) har blitt tilsatt som direktør i Statens naturoppsyn (SNO).

 • Rapport om vassdragsrevisjoner

  02.10.2013 Nyhet Miljøverndepartementet

  Miljødirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat har i fellesskap gjennomgått og prioritert vassdragskonsesjoner som kan revideres i løpet av de kommende årene.

 • Soldatene har bedre kunnskap om krigens folkerett

  02.10.2013 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Soldater har fått bedre kunnskap om folkerett på flere områder, viser Soldatundersøkelsen 2013.

 • Åpent seminar om dyrevelferd

  02.10.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Mattilsynet arrangerer åpent seminar om dyrevelferd på Litteraturhuset i Oslo på Dyrenes dag, 4. oktober klokken 12.00. Tema er Dyrevelferd for kjæledyra - hva er statens rolle?

 • Rapport om vassdragsrevisjoner

  02.10.2013 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Miljødirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat har i et felles prosjekt gjennomgått og prioritert konsesjoner som kan revideres i løpet av de kommende årene. MD og OED ønsket et faglig råd om hvor man kunne oppnå størst mulig

 • Fylkesnytt fra Vestfold 2/2013

  02.10.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Vestfold er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. I dette nummeret finner du blant annet en artikkel om tilskuddsordningen som har satt fart på grøftinga i Vestfold.

 • Norge bekymret over utviklingen i Egypt

  01.10.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Situasjonen i Egypt er uavklart. Domsavsigelsen om et mulig forbud mot Det muslimske brorskaps aktiviteter gir grunn til bekymring. For å sikre en demokratisk utvikling i Egypt, slik de egyptiske overgangsmyndighetene i sitt politiske veikart selv

 • Hva vet soldater om krigens folkerett?

  01.10.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Soldatundersøkelsen 2013 lanseres onsdag 2. oktober klokken 10.00 i lokalene til Norges Røde Kors lokaler i Hausmannsgate 7.

 • Holmås til toppmøte om migrasjon og utvikling

  01.10.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås deltar på FNs høynivådialog om migrasjon og utvikling i New York 3.-4. oktober.

 • Økt beskyttelse av barn ved barnebortføring, i foreldretvister og barnevernsaker

  01.10.2013 Nyhet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet foreslår lovendringer som vil gi økt vern for barn i familier med tilknytning på tvers av land. Forslaget sendes nå på høring.

 • Hva skal Norge leve av?

  01.10.2013 Nyhet Nærings- og handelsdepartementet

  Er du student, lærer, arbeidstaker, leder, bedriftseier eller entreprenør? Eller er du uten arbeid, men ønsker å bruke din kompetanse? Er du interessert i hva vi skal leve av i Norge i framtida og hva slags kompetanse vi trenger mer av? Da vil vi ha

 • Samarbeidskonferanse mellom barnevernsektoren og universitets- og høgskolesektoren

  01.10.2013 Nyhet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  31. oktober og 1. november 2013 inviterer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til en konferanse der utdanning og praksis møtes.

 • Det grønne gullet – Arvesølvet

  01.10.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har gitt ut en ny publikasjon i vår. Bli med på en reise i det norske landbruket, fortalt gjennom historiene til 18 næringsdrivende knyttet til jord- og skogbruk landet rundt.

 • Oppdatert på landbruk og mat i haust

  01.10.2013 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Ynskjer du å vera oppdatert på landbruks- og matpolitikken kan du nytte deg av eit gratisabonnement på nyheiter frå nettsida til Landbruks- og matdepartementet.

 • Delte norske erfaringer med miljøtilsyn

  30.09.2013 Nyhet Europaportalen

  Bjørn Bjørnstad fra Miljødirektoratet var nylig i Europaparlamentet for å fortelle om miljøtilsyn av norsk næringsliv. - Det er kvaliteten på tilsynet og næringslivets oppfølging som er viktigst, ikke antallet inspeksjoner, sa han.

 • Årsmøte for statlige investeringsfond

  30.09.2013 Nyhet Finansdepartementet

  International Forum for Sovereign Wealth Funds (IFSWF) avholder sitt årlige møte i Oslo 2. og 3. oktober 2013.