Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 381-400 av 72658 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Seminar om innovasjon for norsk matindustri

  30.09.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning og Bygdeforskning arrangerer 9. oktober et seminar om innovasjon og konkurranseevne norsk matindustri 9. oktober. Siste frist for påmelding er 1. oktober.

 • Innfører krav om skytevåpen i politiets patruljebiler

  30.09.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen innfører fra i morgen, 1. oktober, krav om at politiet skal ha skytevåpen tilgjengelig i sine patruljebiler.

 • Regjeringen styrker arbeidet for bærekraftig økonomisk vekst og handel med de fattigste landene

  30.09.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Flere enn 60 av de fattigste landene har tollfri adgang for alle varer til Norge, men flommer norske butikker over av varer fra Afrika? Dessverre nei, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås.

 • Priv. til red.: Utdeling av nynorskprisen 2013

  30.09.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete deler ut pris til årets nynorskkommune 2013.

 • Likestilling mellom kjønnene - midtveisrapport

  30.09.2013 Nyhet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Midtveisrapport for Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene - Likestilling 2014 Handlingsplanen Likestilling 2014 ble lansert i november 2011 og gjelder for perioden 2011-2014. Planen konkretiserer regjeringens politiske

 • Mindre byråkrati for sykehusene

  30.09.2013 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår å avvikle ordningen med offentlig godkjenning av sykehus. Dagens ordning har ingen praktisk betydning for sykehusdrift og pasientsikkerhet.

 • Bærekraftskriterier for biodrivstoff fra 2014

  30.09.2013 Nyhet Miljøverndepartementet

  Fra 1. januar 2014 skal biodrivstoff som omsettes i Norge oppfylle kriterier om bærekraft. Kriteriene ble fastsatt i forskrift 11. september av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

 • Bygger første norske F-35

  30.09.2013 Nyhet Forsvarsdepartementet

  - Det er historisk at byggingen av de første delene til Forsvarets nye kampfly er i gang. Dette vil tilføre Forsvaret en av de viktigste kapasitetene de trenger for å møte fremtidige utfordringer, sier statssekretær i Forsvarsdepartementet, Eirik

 • Sudan må respektere grunnleggende menneskerettigheter

  29.09.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge er meget bekymret over de siste dagers voldshandlinger i forbindelse med protestaksjoner og demonstrasjoner i Sudan, og over uforholdsmessig voldsbruk. - Sudan må respektere grunnleggende menneskerettigheter, og særlig retten til forsamlings-

 • Gledelig enighet i FNs sikkerhetsråd om Syria

  27.09.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Jeg er svært glad for at FN sikkerhetsråd og OPCW endelig har lykkes i å komme frem til enighet om en robust resolusjon om bruk av kjemiske våpen i Syria, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Resolusjonen som i dag ble vedtatt i FNs

 • Rikslønnsnemndas kjennelse i Atea-saken

  27.09.2013 Nyhet Arbeidsdepartementet

 • Hedret Pelle-gruppas innsats

  27.09.2013 Nyhet Forsvarsdepartementet

  -Vi tror det fortsatt er mange menn og kvinner som ikke har fått den anerkjennelsen de fortjener for sin innsats for Norges frihet under krigen. Vi har hedret to veteraner i dag. Jeg føler meg overbevist om at det vil bli flere, sier

 • - Bekjempelse av hatefulle ytringer er et felles ansvar

  27.09.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Espen Barth Eide ledet torsdag det sjette, årlige Trygve Lie-symposiet om grunnleggende friheter på International Peace Institute i New York. Temaet for årets debatt var bekjempelse av hatefulle ytringer.

 • Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 40, 2013

  27.09.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 40, 2013.

 • Statsministeren kondolerer president Kenyatta

  27.09.2013 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Jens Stoltenberg har sendt kondolansebrev til Kenyas president Kenyatta, i forbindelse med terrorangrepet i Nairobi.

 • Priv. til red.: Statsministerens program veke 40

  27.09.2013 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Jens Stoltenberg tek i mot HM kong Willem-Alexander og HM dronning Máxima av Nederland til møte på Statsministerens kontor onsdag 2. oktober 2013.

 • Helsesamarbeid med Russland: Søk om tilskuddsmidler

  27.09.2013 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Norge samarbeider med Barentsregionen i Russland om helse, og deler årlig ut tilskudd til gode prosjekter. Nå kan du søke om opp til to millioner kroner i støtte til prosjekter som skal starte opp eller videreføres i 2014.

 • Regjeringen sier nei til bruk av wirerekkverk på norske veger

  27.09.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Siden 2006 har det vært forbudt å bygge nye vegstrekninger med wirerekkverk. Forbudet opprettholdes fordi trafikksikkerheten ivaretas på en god måte med andre typer midtrekkverk, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

 • Kronprinsparet til Finland 22.-23. oktober 2013

  27.09.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit vil besøke Finland 22. og 23. oktober 2013. Kronprinsparet er invitert av Finlands president, Sauli Niinistö

 • Forskrift om CO2-kompensasjon er vedtatt

  27.09.2013 Nyhet Miljøverndepartementet

  Forskrift om CO2-kompensasjon er nå vedtatt, etter at EFTAs overvåkningsorgan ESA har godkjent den norske kompensasjonsordningen.