Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 401-420 av 72658 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Internasjonal innsats for å bekjempe rabies

  27.09.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the World Organisation for Animal Health (OIE) og the World Health Organization (WHO), har fremmet en felles erklæring for bekjempelse av rabies i anledning Verdens rabies dag 28.

 • Endringar blant statssekretærane

  27.09.2013 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag gjeve tre statssekretærar avskil i nåde frå og med 1. oktober 2013: Tone-Helen Toften i Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet, Geir Pollestad i Samferdselsdepartementet og Kjersti Stenseng i

 • Funksjonsnedsettelser må inkluderes i de nye utviklingsmålene

  27.09.2013 Nyhet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Norge vil arbeide for at personer med funksjonsnedsettelser må inkluderes i de nye utviklingsmålene. Vi må ha klare mål, planer og indikatorer slik at vi kan måle resultatetene. Statsråd Inga Marte Thorkildsen var klar i sin tale da hun innledet på

 • Nytt lovforslag skal forebygge gjeldsproblemer

  27.09.2013 Pressemelding Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringen la i dag frem for Stortinget et lovforslag for etablering av et offentlig gjeldsregister. Registeret skal bidra til å forebygge gjeldsproblemer hos enkeltpersoner ved å gjøre det enklere for banker og andre som gir kreditt å vurdere

 • Styrker personvernet og rettssikkerheten

  27.09.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen styrker personvernet og rettssikkerheten gjennom den nye politiregisterloven som trer i kraft fra 1. januar 2014.

 • Askøypakken: 1,5 milliardar kroner til utbygging av vegnettet

  27.09.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vegnettet på Askøy blir tryggare, og forholda blir betre for gåande, syklistar og kollektivtrafikk. Næringslivet får raskare og meir effektiv transport av varer og gods, seier samferdselsminister Marit Arnstad.

 • Ny politimester i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

  27.09.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  I statsråd i dag ble Steinar Langholm konstituert som politimester i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

 • Fortsatt satsing på CO2-fangst

  27.09.2013 Nyhet Olje- og energidepartementet

  - Dersom verden skal nå togradersmålet må vi å lykkes med fangst og lagring av CO2 (CCS). Denne erkjennelsen er sterkere enn noen gang. Men da må vi være sikre på at prosjektene vi satser på i Norge er liv laga, skriver olje- og energiminister Ola

 • Enda sikrere på menneskeskapte klimaendringer

  27.09.2013 Pressemelding Miljøverndepartementet

  FNs klimapanel (IPCC) la i dag fram hovedfunnene i den første delrapporten til den såkalte femte hovedrapporten. Med enda større sikkerhet enn tidligere slås det fast at klimaendringene er menneskeskapte.

 • Viktige nasjonale kartdata blir gratis

  27.09.2013 Pressemelding Miljøverndepartementet

  Kartverket frigir nå en rekke sentrale kartdatasett for gratis nedlasting. Samtidig legger miljøvernministeren i dag fram en strategi for å frigi enda flere datasett de nærmeste årene.

 • Innspill til HelseOmsorg 21

  27.09.2013 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre lanserte i vår strategiprosessen HelseOmsorg 21. Forskningsrådet er sekretariat for dette arbeidet, og frem til 14. oktober er det åpent for å komme med innspill.

 • Kolossal bok om bieforskning

  27.09.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Boka "Coloss Beebook" som nettopp er utgitt, er resultat av det internasjonale forskernettverket Coloss i regi av COST-programmet. Norges Birøkterlag har deltatt fra Norge.

 • Møtte Tanzanias energiminister

  27.09.2013 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Ola Borten Moe møtte torsdag Tanzanias energiminister Sospeter Muhongo i Oslo.

 • Økt arbeidsledighet i september

  27.09.2013 Pressemelding Arbeidsdepartementet

  - Arbeidsmarkedet er noe svekket det siste året. Økningen vi ser i antall ledige viser at vi ikke er upåvirket av situasjonen i Europa, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

 • Stedfortreder for statsministeren

  27.09.2013 Nyhet Statsministerens kontor

  Et vanlig spørsmål når en statsminister er på reise eller ferie, er: ”hvem styrer landet nå?”, ”hvem er fungerende statsminister?”, ”hvem vikarierer for hvem i regjeringen?”.

 • FNs høynivåuke 2013: Dagsrapport 4

  27.09.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Mange prioriterte å følge innlegget til Palestinas president, Mahmoud Abbas, under den fjerde dagen av høynivåuka. Palestinernes status i FN ble oppjustert ved fjorårets generalforsamling.

 • NEFAB-rådet møttes i Oslo

  27.09.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  NEFAB-rådet møttes i Oslo 19. september 2013. Rådet drøftet spørsmål om den fremtidige strategiske retningen for samarbeidet.

 • Norsk-polsk statssekretærmøte 26. september i Oslo

  27.09.2013 Nyheit Forsvarsdepartementet

  Den polske statssekretæren Waldemar Skrzypczak hadde den 26. september møte med statssekretær Eirik Øwre Thorshaug. Formålet med møtet var å drøfte utvida samarbeid mellom Noreg og Polen innan forsvarsmateriell og forsvarsindustri, eit samarbeid som

 • Ja til boliger og byutvikling i Lier kommune

  27.09.2013 Pressemelding Miljøverndepartementet

  Miljøverndepartementet har i dag godkjent Lierstranda som nytt område for bebyggelse og anlegg i kommuneplan for Lier 2009-2020. Det skal settes i gang en planprosess for å avklare omfanget av boliger, næringsvirksomhet og transportvirksomhet,

 • Norge gratulerer Bahrain senter for menneskerettigheter (BCHR) med Raftoprisen 2013

  26.09.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Prisen er en anerkjennelse av senterets modige og verdifulle innsats for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter i Bahrain. Senteret har gjennom flere år gjort et viktig arbeid for å dokumentere overgrep mot diskriminering,