Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 461-480 av 72657 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Norge fordømmer terrorangrep i Kenya

  22.09.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Norge fordømmer det brutale terrorangrepet på et kjøpesenter i Kenyas hovedstad Nairobi 21. september. Angrepet må etterforskes og de ansvarlige stilles til ansvar, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

 • Solhjell til hovudforsamlinga i FN

  21.09.2013 Nyheit Miljøverndepartementet

  Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell deltek neste veke på møter i samband med Hovudforsamlinga i FN. Dette er programmet hans:

 • Presseprogram for FNs 68. generalforsamling

  20.09.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Åpningen av FNs 68. generalforsamling markeres med en uke med høynivåmøter, fra mandag 23. til fredag 27. september.

 • Legger om arbeidet med fangst og lagring av CO2

  20.09.2013 Nyhet Miljøverndepartementet

  Fangst og lagring av CO2 er en sentral del av regjeringens klimasatsing. For å styrke satsingen legges nå arbeidet med CO2-håndtering om. Fullskala CO2-fangst på Mongstad avvikles og erstattes av et program for fangst og lagring av CO2.

 • Syriske kvoteflyktninger

  20.09.2013 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslo 19. september å stille 1 000 ekstra plasser til disposisjon for UNHCR for å avlaste den vanskelige flyktningsituasjonen i Syria og nabolandene. Bakgrunnen for avgjørelsen er en kontinuerlig dialog med UNHCR.

 • Legger om arbeidet med fangst og lagring av CO2

  20.09.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Fangst og lagring av CO2 er en sentral del av regjeringens klimasatsing. For å styrke satsingen legges nå arbeidet med CO2-håndtering om. Fullskala CO2-fangst på Mongstad avvikles og erstattes av et program for fangst og lagring av CO2.

 • Pressekonferanse om Regjeringens arbeid med CO2-håndtering

  20.09.2013 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Ola Borten Moe og miljøvernminister Bård Vegard Solhjell holder i dag pressekonferanse om regjeringens arbeid med CO2-håndtering.

 • Leter etter framtidas plantegener

  20.09.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Dagens plantemateriale er ikke godt nok for framtida. Endringer i både klima og driftsopplegg stiller nye krav, og forskerne er godt i gang med å utvikle mer klima-robuste planter. Men det tar 10 - 20 år før de første sortene blir tilgjengelige.

 • Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 39, 2013

  20.09.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 39, 2013.

 • Tilskudd til kvinner i reindrift

  20.09.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Hvert år blir det satt av midler til kvinnerettede tiltak over reindriftsavtalen som forvaltes av Reindriftsforvaltningen. Søknadsfristen for årets midler er 1. oktober.

 • Enklere å søke norsk statsborgerskap med nye regler

  20.09.2013 Nyhet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Nye bestemmelser i statsborgerforskriften gjør at man i noen tilfeller ikke trenger å legge frem pass ved søknad om norsk statsborgerskap. Dette vil gjøre søknadsprosessen enklere i de tilfellene der pass fra hjemlandet ikke blir vektlagt i

 • Foreslår ny og enklere arbeidsskadeforsikring

  20.09.2013 Pressemelding Arbeidsdepartementet

  Arbeidsdepartementet foreslår å erstatte dagens to regelverk for yrkesskadeerstatning med én felles arbeidsskadeforsikringslov. I tillegg foreslås det å forbedre regelverket for arbeidssykdommer.

 • Høyskolen i Oslo og Akershus slår seg sammen med AFI og NOVA

  20.09.2013 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kongen i statsråd har i dag besluttet at Høyskolen i Oslo og Akershus, Arbeidsforskningsinstituttet og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring slås sammen fra 1. januar 2014.

 • E134 Seljord - Åmot: Utbygging gir tryggare trafikk og betre framkomst

  20.09.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - E134 gjennom Vest-Telemark får høgare standard, med enda tryggare trafikk og betre framkomst. Utbetringa vil vere til nytte for trafikken mellom delar av Austlandet og Vestlandet og for regional og lokal trafikk i delar av Telemark.

 • Regjeringen fastsetter i dag en kvalitetsnorm for ville laksebestander i Norge

  20.09.2013 Pressemelding Miljøverndepartementet

  Kvalitetsnormen er et måleinstrument som sier noe om hvordan det står til med de enkelte laksebestandene. Normen er også retningsgivende for når forvaltningen fatter beslutninger som berører villaksen. Villaksen er den første arten som får en slik

 • Nytt økonomiregelverk for åpenhet og bedre styring

  20.09.2013 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har fastslått nye krav til årsrapport og årsregnskap for statlige virksomheter fra 2014. Årsrapporter og årsregnskap skal følge en felles standard og skal offentligjøres. Hensikten er bedre kvalitet, mer åpenhet og mindre

 • Personer med funksjonsnedsettelser på agendaen

  20.09.2013 Nyhet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen deltar på det første høynivåmøte om inkludering av funksjonshemmede som holdes i FN.

 • MD støtter Oslo Åpne Hus

  20.09.2013 Nyhet Miljøverndepartementet

  Miljøverndepartementet (MD) er sponsor av arrangementet Oslo Åpne Hus 2013, der mer enn 100 bygninger og uteområder skal åpnes for publikum. Arrangementet går av stabelen helgen 21. - 22. september, og på flere steder blir det omvisninger av

 • Fiskeriministeren ønsker nye fiskere velkommen

  20.09.2013 Nyhet Fiskeri- og kystdepartementet

  Fiskeridirektoratet har tildelt rekrutteringskvoter til i alt 23 unge fiskere. Det er ny rekord, og for første gang er det en kvinne blant de nye fiskerne.

 • Øker effektiviteten og styrker personvernet

  20.09.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen styrker personvernet gjennom en ny forskrift om behandlingen av opplysninger i politi- og påtalemyndigheten.