Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 72641-72660 av 102369 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Utdrag frå Utanriksdepartementets kalendar veke 7

  10.02.2006 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Pressemelding Nr.: Unr./06 Dato: 10.02.2006 Utdrag frå Utanriksdepartementets kalendar veke 7 Utanriksministeren Tysdag 14.2., Oslo: Utanriksministeren og fiskeriministeren møter representantar for fiskerinæringa i UD kl. 11-12. (Avreise til

 • Finansministeren besøker Tokerud skole

  09.02.2006 Nyhet Finansdepartementet

  Fredag besøker finansminister Kristin Halvorsen Tokerud skole i Grorudalen. Her er halvparten av elevene minoritetsspåkelige. Besøket er en oppfølging av møtet finansministeren og arbeids-og inkluderingsministeren hadde med muslimske

 • Europakommisjonens forslag til tjenestedirektiv

  09.02.2006 Nyhet Nærings- og handelsdepartementet

  De norske kommentarene er sendt Europaparlamentet, Europakommisjonen og Rådet.

 • Norway allocates NOK 89 million towards write-off of Mozambique’s debt

  09.02.2006 Pressemelding Utenriksdepartementet

  International Development Minister Erik Solheim announced today that Norway has allocated NOK 89 million to a coordinated international operation which will lead to the cancellation of Mozambique’s debt to private creditors. This will help to

 • Utdrag frå olje- og energiminister Odd Roger Enoksens kalender for veke 7

  09.02.2006 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Pressemelding Nr.: 19/06 Dato: 09.02.06 Kontaktperson: Trude Larstad, 22 24 61 07 Utdrag frå olje- og energiminister Odd Roger Enoksens kalender for veke 7 Statsministeren og statsrådane har normalt følgjande faste postar i sine vekeprogram:

 • Norge gir 89 millioner til gjeldslette i Mosambik

  09.02.2006 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Erik Solheim offentliggjorde 9. februar at Norge har bevilget 89 millioner kroner i støtte til en gjeldsoperasjon som sletter Mosambiks gjeld til private kreditorer. Dette vil bidra til bedret økonomisk stabilitet og til å

 • Møte med ESA i Brüssel

  09.02.2006 Nyhet Finansdepartementet

  Regjeringen arbeider med å gjeninnføre differensiert arbeidsgiveravgift i et så stort område som mulig. Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga har i dag hatt møte med ESAs president, Bjørn Grydeland, i Brüssel.

 • Planter: Plantevernguide på nett

  09.02.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Planter: Bioforsk Plantehelse og Mattilsynet har i fellesskap etablert et nytt nettstedet, www.plantevernguiden.no. Nettstedet gir oversikt over hvilke kjemiske og biologiske plantevernmidler som til enhver tid er tilgjengelig i ulike kulturer.

 • Oppfordrer skoler og barnehager til dialog

  09.02.2006 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Skoler og barnehager er en viktig arena for å la barn og ungdom snakke om Muhammed-saken. - Som kunnskapsminister oppfordrer jeg landets lærere om at vi går sammen og bidrar til forståelse og respekt for hverandre, sier statsråd Øystein Djupedal.

 • Samferdselsminister Liv Signe Navarsete om: Erfaringar med konkurranse i rutebiltransport

  09.02.2006 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Transportøkonomisk institutt har i dag lagt fram rapporten ”Kjøps- og kontraktsformer i lokal rutebiltransport”. (09.02.06)

 • Høringsmøte om forvaltningsreform på Kongsberg

  09.02.2006 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringen varslet i Soria Moria-erklæringen at det skal etableres et fornyet og styrket regionalt forvaltningsnivå. På det regionale høringsmøtet på Kongsberg 13. februar vil statssekretær Inge Bartnes lytte til innspill fra kommunesektoren

 • NATO forsvarsministermøte

  09.02.2006 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen deltar 9. - 10. februar på forsvarsministermøtet i Taormina på Sicilia.

 • Næringsministeren snakker industripolitikk til ”industriregionen”

  09.02.2006 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  Nærings og handelsminister Odd Eriksen til Haugalandet 10. februar.

 • Haga i samtale med ESA om gjeninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift

  09.02.2006 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringen har høyt trykk på arbeidet med å gjeninnføre differensiert arbeidsgiveravgift i et så stort område som mulig. Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga har i dag hatt møte med ESAs president, Bjørn Grydeland, i Brüssel.

 • Nordisk konferanse om likestilling — 9.10 februar — Lansering av det norske formannskapet i Nordisk ministerråd

  09.02.2006 Pressemelding Barne- og likestillingsdepartementet

  Torsdag og fredag er Likestillingsminister Karita Bekkemellem vertskap for den første store nordiske konferansen i Norges formannskapsår.

 • Fugleinfluensa: Ikke endret risiko

  09.02.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fugleinfluensa: Påvisningen av svært sykdomsfremkallende fugleinfluensa hos fjørfe i Nigeria endrer ikke Veterinærinstituttets vurdering av risiko for at høypatogen fugleinfluensa kommer til Norge med vårtrekket.

 • Dyrehelse: Svinepest i Bulgaria

  09.02.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Dyrehelse: Mattilsynet har fått melding om et utbrudd av klassisk svinepest i Bulgaria. Diagnosen ble bekreftet den 7. februar 2006.

 • Mat: Sterk mattrygghet i Europa

  09.02.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Mat: EFSA - EUs organ for mattrygghet har gjennomført en omfattende undersøkelse blant europeiske forbrukere. EFSA konkluderer med at europeere har et positivt forhold til mat, og at folk er trygge på at myndighetene ivaretar deres behov med

 • Ny avtale om klinisk veterinærvakt

  08.02.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Den norske veterinærforening (DNV) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) har i dag undertegnet en ny avtale om klinisk veterinærvakt. Avtalen trer i kraft fra 1. juli 2006.

 • Fugleinfluensa: Utbrudd i Nigeria

  08.02.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fugleinfluensa: Nigerianske myndigheter har i dag bekreftet fugleinfluensa av typen H5N1 i en fjørfebesetning i landet.