Forsiden

Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer, for eksempel pressemeldinger, nyheter og taler fra tidligere regjeringsperioder. Du finner også utdaterte aktueltsaker fra sittende regjeringer her. Arkivet inneholder i tillegg dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Innhold som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art.

Aktuelle lenker:

Viser 72661-72680 av 104069 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Testing nødvendig i utviklingen av ny og bedre ammunisjon

  08.06.2006 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Byggingen av et testfelt for ulike typer ammunisjon ved Regionfelt Østlandet er i tråd med regjeringens ønske om å teste og utvikle ny og bedre ammunisjon.

 • Pressemøte med IMF måndag 12. juni

  08.06.2006 Pressemelding Finansdepartementet

  Ein delegasjon frå Det internasjonale valutafondet (IMF) legg måndag 12. juni fram sitt syn på norsk økonomi og norsk økonomisk politikk. Statssekretær Geir Axelsen vil være til stades for å ta i mot konklusjonane.

 • Eksempler til inspirasjon for Utdannings-Norge

  08.06.2006 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Seks nye demonstrasjonsskoler, to demonstrasjonsbedrifter og to demonstrasjonskulturskoler skal motivere Utdannings-Norge til å bli enda bedre.

 • Næringsutvikling: Det blomstrer i Telemark

  08.06.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Næringsutvikling: Saftpresseriet Epleblomsten AS ble etablert av Britt og Sveinung Sauar i 2003. De skapte sin egen arbeidsplass ved hjelp av pågangsmot, og støtte fra Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon.

 • Ny brosjyre om Kunnskapsløftet på 15 språk

  08.06.2006 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Elever og foresatte får informasjon om hva endringene i forbindelse med innføring av Kunnskapsløftet fra høsten 2006 vil bety for dem.

 • Skog: Største hogstkvantum på ti år

  08.06.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Skog: Det ble hogd 8,3 millioner kubikkmeter tømmer for salg i 2005. Ikke siden midten av 1990-årene har det vært hogd like mye tømmer. Det viser foreløpige tall over Skogavvirkning for salg fra Statistisk sentralbyrå (SSB)

 • Samferdselsdepartementet: Statssekretær Steinulf Tungesvik - til Luxemburg for å drive aktiv Europa-politikk

  08.06.2006 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Statssekretær Steinulf Tungesvik er 8. og 9. juni i Luxemburg, der han skal delta ved eit nordisk formøte til EUs transportministermøte. Saker som gjeld luftfart, veg-, jernbane- og sjøtransport vil bli drøfta ved møtet. (08.06.06)

 • Tvungen lønnsnemnd i Akademikerkonflikten i staten i dag

  07.06.2006 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen har i dag meddelt partene i Akademikerkonflikten i staten at regjeringen vil foreslå for Stortinget at konflikten løses ved tvungen lønnsnemndsbehandling. Hanssen oppfordret samtidig partene om

 • Bjarne Håkon Hanssen møter partene i Akademikerkonflikten i staten

  07.06.2006 Nyhet Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Arbeids- og inkluderingsministeren har innkalt partene i Akademikerpartene i staten til et møte i regjeringskvartalet, kl. 21.00 i dag.

 • Kommentar til sultestreiken foran Oslo Domkirke

  07.06.2006 Nyhet Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  - Det bekreftes at det i ettermiddag har vært et møte mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet og helse- og politimyndighetene om sultestreiken foran Oslo Domkirke, sier statssekretær Libe Rieber-Mohn i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

 • Kommentar til sultestreiken foran Oslo Domkirke

  07.06.2006 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  - Det bekreftes at det i ettermiddag har vært et møte mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet og helse- og politimyndighetene omsultestreiken foran Oslo Domkirke, sier statssekretær Libe Rieber-Mohn i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

 • Statens eierberetning 2005

  07.06.2006 Nyhet Nærings- og handelsdepartementet

  Statens eierberetning 2005 Nærings- og handelsminister Odd Eriksen presenterte Statens eierberetning 2005 onsdag 7. juni. Beretningen er den fjerde i rekken. Den gir en oversikt over det direkte statlige eierskapet og innsikt i hvordan det forvaltes

 • Forsvarsministermøte i NATO

  07.06.2006 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen deltar på NATOs forsvarsministermøte i Brussel, 8. juni.

 • Kongebesøk på KNM Fridtjof Nansen

  07.06.2006 Nyhet Forsvarsdepartementet

  7. juni besøkte HM Kong Harald V og HM Kong Juan Carlos den nye fregatten KNM Fridtjof Nansen som ligger til kai ved Akershus Festning.

 • Næringsutvikling og matproduksjon

  07.06.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Næringsutvikling: Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon ble etablert i 2001. Siden starten for fem år siden har 427 millioner kroner blitt bevilget til 800 prosjekter.

 • CO2-håndtering og kjede for CO2 — rapport fra Gassco

  07.06.2006 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  -Rapporten er et viktig innspill til regjeringens arbeid med CO2-håndtering og realisering av verdikjeder for CO2 (07.06.06)

 • Forskingsprosjekt: Anbodskonkurranse— verknader for lønns- og arbeidsforhold og transporttilbod i distrikta

  07.06.2006 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - I kva grad har innføring av anbodskonkurranse påverka lønns- og arbeidsforhold til dei tilsette innanfor kollektivtransporten? Og kva for verknad har slik konkurranse hatt for omfanget og kvaliteten i transporttilbodet, særleg i distrikta der

 • Europakommisjonens grønnbok om de maritime næringer

  07.06.2006 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  Europakommisjonen legger i dag fram en grønnbok om en helhetlig marin og maritim politikk for EU. Grønnboken berører sentrale norske interesser, både innenfor og utenfor rammen av EØS-avtalen.

 • Økologisk samarbeid på tvers

  07.06.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Økologisk: Regjeringen har som mål at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk innen 2015. Det er nå nedsatt en interdepartemental arbeidsgruppe som skal utarbeide en strategi for hvordan regjeringens målsetting skal nås.

 • Redningshelikopterbase i Florø

  07.06.2006 Pressemelding Justis- og politidepartementet

  Regjeringen har besluttet å gå ut med full anbudsinvitasjon for etablering av en redningshelikopterbase i Florø.

 • Side 3634 av 5204
 • Side 3634 av 5204