Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 72741-72760 av 103208 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Solheim til miljø- og utviklingsministermøte i OECD

  03.04.2006 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Priv. til red. Nr.: Unr./06 Dato: 03.04.06 Solheim til miljø- og utviklingsministermøte i OECD Tysdag 4. april deltek utviklingsminister Erik Solheim på eit felles miljø- og utviklingsministermøte i OECD. Tema for møtet er integrering av miljø og

 • Nexen prekvalifisert som operatør på norsk sokkel

  03.04.2006 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  For å få nye kompetente aktører inn på sokkelen, har norske myndigheter opprettet et system for prekvalifisering av både rettighetshavere og operatører. (03.04.06 )

 • Gardsbruk.no mot nye rekorder

  03.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Gardsbruk.no er i ferd med å bli Norges viktigste markedsplass for landbrukseiendommer. I mars satte nettsiden, som er en gratistjeneste for markedsføring av ledige gardsbruk ny rekord med 30 000 besøkende.

 • Fugleinfluensa: Register for hobbyfjørfehold

  03.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fugleinfluensa: Mattilsynet har nå opprettet et eget register for alle hobbyfjørfehold og oppfordrer alle som har fugl til å registrere opplysninger om sine fugler i dette registeret.

 • Helsearkivutvalget overleverte NOU

  03.04.2006 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Utvalget som har utredet hvordan over 200 000 hyllemeter arkivmateriale fra sykehusene skal bevares for framtiden, overleverte i dag sin utredning til helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

 • Mat: Ny matmerking

  03.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Mat: En arbeidsgruppe foreslår å avvikle Godt Norsk merket, og etablere et nytt matmerke som bl.a. bygger på Kvalitetsssystem i landbruket (KSL).

 • Vellykket satsing på bedre lærere

  02.04.2006 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  I 2005 brukte kommunene store midler på etterutdanning av lærere. - Det er positivt at det satses lokalt, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

 • Det er 1. april i dag!

  01.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Det er 1. april i dag! 01.04.06

 • Fugleinfluensa: Portforbud for hunder

  01.04.2006 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  Fugleinfluensa: Siden hunder kan bidra til smittespredning ved nærkontakt mellom hund, død fugl og fugleekskrementer, vurderer landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen å innføre portforbud for hunder i kampen mot fugleinfluensaen.

 • Statsministerens brev til LO om AFP-regelverket

  01.04.2006 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsministeren har sendt brev til LOs leder Gerd-Liv Valla om AFP-regelverket.

 • Statsministerens brev til partene i tariffoppgjøret

  01.04.2006 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsministeren har sendt brev om regelverket for AFP-ordningen til Fellesforbundet og Norsk Industri/Byggnæringens Landsforening.

 • Husleietvistutvalget erstatter forliksrådene i Oslo og Akershus

  31.03.2006 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringen har i dag fremmet lovforslag om at Husleietvistutvalget skal erstatte forliksrådene ved behandling av tvister om leie av bolig i Oslo og Akershus. - Dette sikrer de stridende en rask og billig løsning på konflikter i husleieforhold,

 • Nye medlemmer av rettsmedisinsk kommisjon

  31.03.2006 Pressemelding Justis- og politidepartementet

  Den rettsmedisinske kommisjon får flere nye medlemmer fra ulike miljøer. Det har Justis-departementet bestemt i dag. Samtidig vil departementet be Laboratorieteknisk gruppe utrede hvordan fremtidig kvalitetssikring av DNA-undersøkelsene skal

 • Government proposes to continue transitional arrangements for individual workers from new EEA Member States

  31.03.2006 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  "The transitional arrangements have worked as intended thus far. They help to ensure ordered conditions for workers, and do not prevent access to needed workers from the new Member States,” said Labour and Social Inclusion Minister Bjarne Håkon

 • Helsearkivutvalgets NOU

  31.03.2006 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  I tilknytning til sykehusreformen, overtok staten eieransvaret for alt arkivmateriale i spesialisthelsetjenesten. Materialet består i hovedsak av pasientjournaler, og utgjør over 200 000 hyllemeter - nesten det dobbelte av dagens Riksarkiv.

 • Statssekretær Raymond Johansen besøker Egypt 2.-4. april

  31.03.2006 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Priv. til red Nr.: Unr./06 Dato: 31.03.06 Statssekretær Raymond Johansen besøker Egypt 2.-4. april Statssekretær Raymond Johansen i Utenriksdepartementet reiser søndag 2. april til Egypt, for å drøfte konflikten i Sudan og situasjonen i Midtøsten.

 • Pressevakt UD 31.03 - 3.04.06

  31.03.2006 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Pressemelding Nr.: Unr./06 Dato: 31.03.06 Pressevakt UD 31.03 - 3.04.06 Rådgjevar Anne Kjersti Shaw har pressevakt i UD frå fredag ettermiddag 31. mars til mandag morgon 3. april 2006. Ho kan treffast på pressevakttelefon 95 04 30 00.

 • Universitetsmuseenes utfordringer

  31.03.2006 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Et utvalg har utredet univeristetsmuseenes samlingsforvaltning, formidling og forsking, rolle og organisering i den norske museumssektoren.

 • Oppfølging av lov om målbruk i offentleg teneste

  31.03.2006 Pressemelding Kultur- og kirkedepartementet

  Stortinget behandla 16. mars St.meld. nr. 7 (2005-2006) " Målbruk i offentleg teneste". Innhaldet i meldinga rettar seg direkte til alle sentrale statsorgan. Rundskriv V-14N

 • Start for lønnsoppgjøret

  31.03.2006 Nyhet Fornyings- og administrasjonsdepartementet

  De sentrale forhandlingene i det statlige tariffområdet ble innledet fredag 31. mars. Årets tariffoppgjør er et hovedtariffoppgjør. Det betyr at partene både forhandler om lønn og andre arbeidsvilkår. Forhandlingene skal være sluttført innen 1. mai.