Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 121-140 av 72657 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • 94,09 millionar til regional utvikling i Hedmark

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Hedmark fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 94,09 millionar kroner i 2014.

 • Tre millionar kroner til offentleg gjeldsregister

  14.10.2013 Pressemelding Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringa føreslår å sette av 3 millionar kroner til å etablere eit offentleg gjeldsregister. Gjeldsregisteret skal gi bankar og andre som yter kreditt, tilgang til opplysningar om enkeltpersonar si gjeld hos andre kredittføretak ved

 • 50 millioner til regionale tiltak i Asia

  14.10.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Regjeringen vil sette av 50 millioner kroner til regionale samarbeidstiltak i Asia.

 • Statsbudsjettet 2014: IKT-satsingen i justissektoren trappes opp

  14.10.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  - IKT-løsningene i hele justissektoren skal fornyes, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo. Med budsjettforslaget for 2014 trapper regjeringen opp satsingen og foreslår nye IKT-tiltak med 493,8 millioner kroner. 233 millioner kroner av

 • Vekstpakken for næringslivet følges opp

  14.10.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  - Regjeringen følger opp vekstpakken som ble varslet i Revidert nasjonalbudsjett 2013. Vi foreslår endringer i skattesystemet som vil bedre konkurransekraften, fremme lønnsomheten og styrke investeringene i fastlandsbedriftene. Vi setter ned

 • Statsbudsjettet 2014: Kvalitet og pasientsikkerhet

  14.10.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2014 å styrke arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet med 30 millioner kroner. Midlene skal gå til det femårige nasjonale programmet for pasientsikkerhet, og til å sikre pasienter, brukere og pårørende

 • Styrker innsatsen for personer med nedsatt arbeidsevne

  14.10.2013 Pressemelding Arbeidsdepartementet

  Regjeringen styrker innsatsen for personer med nedsatt arbeidsevne med 2000 tiltaksplasser sammenlignet med 2013. - Dette gjør det mulig å gi blant annet denne gruppen tilbud om tiltaksplasser i ordinært arbeidsliv i større grad enn i dag, sier

 • Nordiske utenriksstasjoner

  14.10.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Samlokalisering av Nordens kontorer i New York kan bli en realitet i 2018 om Norge og de nordiske utenriksministrene får det som de vil.

 • Fem milliarder kroner til Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging

  14.10.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Regjeringen tilfører Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging 5 milliarder kroner i 2014. Avkastningen av disse midlene vil bli benyttet til regjeringens energi- og klimateknologisatsing som forvaltes av Enova.

 • Styrker teknologisenteret på Mongstad

  14.10.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  I statsbudsjettet for 2014 legger regjeringen opp til å styrke teknologisenteret på Mongstad (TCM) med 450 millioner for perioden 2014 til 2017. 150 millioner kroner foreslås bevilget i 2014.

 • En million ekstra til Seniornett

  14.10.2013 Pressemelding Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

  Regjeringen øker bevilgningen til Seniornett Norge med en million kroner neste år. Tilskuddet skal innrettes mot å fremme aktiv bruk av IKT og internett blant seniorer over 65 år. Seniornett får 3,182 millioner kroner over statsbudsjettet neste år.

 • Styrkjer arbeidet med likestilling mellom kjønn

  14.10.2013 Pressemelding Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringa føreslår 11,9 millionar kroner til ein ny landsdekkjande statleg struktur for likestilling. Samstundes blir trepartssamarbeid for likestilling og innsatsen mot seksuell trakassering styrkt med til saman 14 millionar kroner.

 • Statsbudsjettet 2014: Bevilgningene til veg og bane har økt med 90 prosent siden 2005

  14.10.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge 45,2 milliarder kroner til samferdsel i 2014 - en økning på 6,3 milliarder eller 16, 3 prosent fra saldert budsjett 2013. Bevilgningene til veg og bane har alene økt med nær 90 prosent siden regjeringen tok over i 2005.

 • Forsvarsbudsjettet 2014: Betydelig styrking av Hæren og Heimevernet

  14.10.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  -I tråd med langtidsplanen for Forsvaret ønsker regjeringen å videreføre den betydelige satsingen på Hæren og Heimevernet. I 2014 foreslår regjeringen å forsere den planlagte styrkingen av Hæren og Heimevernet, sier forsvarsminister Anne-Grete

 • Forsvarsbudsjettet 2014: Nye kampfly i rute - seks nye F-35 - flyprisen går ned

  14.10.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  -Anskaffelsen av nye kampfly er i rute. Byggingen av det første norske flyet er i gang. Dette sikrer at moderniseringen av en av de viktigste operative kapasitetene til Forsvaret som helhet de nærmeste årene går etter planen, sier forsvarsminister

 • Nytt norsk design- og arkitektursenter

  14.10.2013 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  For å styrkje innsatsen på design og arkitektur foreslår regjeringa å setje av 75,2 millionar kroner til Norsk design- og arkitektursenter i 2014.

 • Statsbudsjettet 2014: Kraftig satsing på skogvern

  14.10.2013 Pressemelding Miljøverndepartementet

  Regjeringa føreslår å auke løyvingane til skogvern med 100 millionar kroner til 331 millionar kroner i 2014. Vidare legg regjeringa, i tråd med veksten i skogvernbudsjettet i 2012-2014, opp til å auke løyvingane med 100 millionar kroner i året fram

 • 400 nye studieplassar og auka satsing på bygg

  14.10.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa foreslår å opprette om lag 400 nye studieplassar i 2014 til fagområde med spesielt stort behov for meir kompetanse. Regjeringa foreslår òg å løyve 1,3 milliardar kroner til bygg i universitets- og høgskolesektoren.

 • 115,69 millionar til regional utvikling i Nord-Trøndelag

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Nord-Trøndelag fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 115,69 millionar kroner i 2014.

 • 28,61 millionar til regional utvikling i Østfold

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Østfold fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 28,61 millionar kroner i 2014.