Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 121-140 av 103209 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Statsbudsjettet 2022: Foreslår at flere skal få fri rettshjelp

  12.10.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å heve inntektsgrensene for fri rettshjelp med ti prosent for at blant annet barnefamilier med dårlig råd skal få dekket advokatutgifter.

 • Statsbudsjettet 2022: Regjeringa satsar tungt på kystformål

  12.10.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Verdiskapinga langs kysten er stor. Det må vere trygt å segle blant holmar og skjær. Derfor foreslår regjeringa å løyve 3,4 milliardar kroner til kystformål i 2022, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

 • Statsbudsjettet 2022: 2,5 milliardar kroner til fleire store byggeprosjekt ved universiteta

  12.10.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa gir klarsignal for å starte bygginga av Blått bygg i Bodø og Ocean Space Centre i Trondheim. Dei vil også gi vikingtidsmuseet og campussamlinga ved NTNU meir pengar for å sikre framdrifta og foreslår å auke kostnadsramma til

 • Statsbudsjettet 2022: 330 millionar kroner meir i frie inntekter til Innlandet neste år

  12.10.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringa foreslår ein vekst på to milliardar kroner i kommunesektoren sine frie inntekter i 2022. Veksten i frie inntekter er fordelt med 1,6 milliardar kroner til kommunane og 0,4 milliardar kroner til fylkeskommunane. − Dette set kommunesektoren

 • Statsbudsjettet 2022: 288 millionar kroner meir i frie inntekter til Nordland neste år

  12.10.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringa foreslår ein vekst på to milliardar kroner i kommunesektoren sine frie inntekter i 2022. Veksten i frie inntekter er fordelt med 1,6 milliardar kroner til kommunane og 0,4 milliardar kroner til fylkeskommunane. − Dette set kommunesektoren

 • Regjeringen foreslår innstramminger i sikkerhetsloven

  12.10.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår innstramminger i sikkerhetsloven for å sikre økt kontroll med oppkjøp som kan påvirke nasjonal sikkerhet.

 • Statsbudsjettet 2022: Nøkkeltall i Nasjonalbudsjettet 2022

  12.10.2021 Pressemelding Finansdepartementet

  For å gi lik tilgang til makroøkonomiske tall som kan være markedssensitive, offentliggjør Finansdepartementet enkelte nøkkeltall før fremleggelsen av nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet klokken 10.00. En mer detaljert anslagstabell blir publisert

 • Utredning om bærekraftsrapportering

  11.10.2021 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag bedt Verdipapirlovutvalget om å utrede gjennomføring av ventede EØS-regler om bærekraftsrapportering (CSRD).

 • NIBIO-oppdrag om gjødselregelverket

  11.10.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regler for bruk av gjødsel er sentralt i jordbruks- og miljøpolitikken. For å stanse, og helst snu, utviklingen med økende nivåer av fosfor i jord og vann, er det nødvendig med strammere fosforgrenser. Slik innstramming vil berøre mange foretak. For

 • Nytt medlem i Karantenenemnda

  11.10.2021 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Bernt Jørgen Stray fra Kristiansand er oppnevnt som nytt medlem i Karantenenemnda fra 15. oktober 2021 til og med 30. april 2023. Tine Sundtoft fratrer Karantenenemnda etter eget ønske, fra samme tidspunkt

 • Toppmøte for verdas natur er i gang

  11.10.2021 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) leiar den norske delegasjonen til det viktige toppmøtet om natur (COP 15) under konvensjonen om biologisk mangfald i Kina. Møtet startar mandag 11. oktober, og vil skjer virtuelt.

 • Rettferdig fordeling av vaksiner, klima og inkluderende utvikling sentralt på Verdensbankens årsmøte

  11.10.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Verdensbankgruppens digitale årsmøte pågår fra 11. til 17. oktober.

 • Nett-tv

  Statsministeren orienterer Stortinget tirsdag

  11.10.2021 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg vil etter finanstalen i Stortinget 12. oktober be om ordet, for å gi en meddelelse om at hennes regjering vil søke avskjed.

 • Sender ny havbruksordning på høring

  11.10.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har foreslått å etablere en ny tillatelsesordning for oppdrett, som skal peke ut en ny retning for miljøvennlig havbruk. Nå sendes ordningen på høring.

 • Regjeringen fortsetter koronastøtten til utsatte næringer

  11.10.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen deler ut 330 millioner kroner til kommuner med næringsliv som fortsatt sliter som følge av pandemien. Til sammen er over 2,8 milliarder kroner fordelt til kommunene fra den kommunale kompensasjonsordningen siden februar 2021.

 • Staten sparer milliarder på leie av kontorlokaler

  11.10.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Staten sparer store summer på å leie kontorlokaler smartere. Med Statsbygg som rådgiver har staten de tre siste årene inngått leieavtaler som vil spare staten for over 1 milliard kroner, viser en ny rapport.

 • Ny strategi for statens bygge- og eiendomsforvaltning

  11.10.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I dag legger regjeringen frem en helhetlig strategi for bygg og eiendom i statlig sivil sektor. Den inkluderer både statens leie av lokaler i markedet, statlige byggeprosjekter og statens egen eiendomsforvaltning.

 • I dag er Kala (12) utviklingsminister

  11.10.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Vi må ha mer fokus på hvordan vi snakker om jenter. For ord betyr mye for hvordan jenter har det, sier Kala Johansen Drammeh, utviklingsminister for en dag.

 • Presseinvitasjon: Klima- og miljøministeren kommenterer statsbudsjettet

  11.10.2021 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn er tilgjengelig for pressen i Stortingets vandrehall etter finanstalen.

 • Vil gi bedre hjelp til gjeldsofre

  11.10.2021 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Gjeldsordningsloven er et av de viktigste virkemidlene for å hjelpe folk ut av alvorlige gjeldsproblemer. For å gjøre ordningen bedre og mer effektiv, foreslår regjeringen flere endringer. Forslagene sendes nå ut på høring.