Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 121-140 av 72658 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Statsbudsjettet 2014: Innfrir Kulturløftet: 1 prosent av statsbudsjettet i 2014

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  - Vår regjering lova at innan 2014 skulle ein prosent av statsbudsjettet gå til kultur. No innfrir me lovnaden, seier kulturminister Hadia Tajik.

 • Statsbudsjettet 2014: Økt pasientbehandling

  14.10.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår å styrke sykehusenes økonomi med 2,4 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2014, sammenliknet med saldert budsjett for 2013. Styrkingen legger til rette for en aktivitetsvekst på opp mot 2,3 prosent. Det er den høyeste

 • Norsk deltaking i Erasmus+

  14.10.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa går inn for norsk deltaking i Erasmus+. Det vil gi nordmenn nye høve til å samarbeide og ha kontakt med andre på tvers av landegrensene innanfor utdanning, idrett og barne- og ungdomsarbeid.

 • 400 nye studieplassar og auka satsing på bygg

  14.10.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa foreslår å opprette om lag 400 nye studieplassar i 2014 til fagområde med spesielt stort behov for meir kompetanse. Regjeringa foreslår òg å løyve 1,3 milliardar kroner til bygg i universitets- og høgskolesektoren.

 • Statsbudsjettet 2014: Fleire og betre stipend for kunstnarar

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  I statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringa fleire stipend for å betre levekåra for kunstnarane. Fleire kunstnarar vil få høve til skapande verksemd gjennom betra stipend- og vederlagsordningar.

 • Statsbudsjettet 2014: Auka tilskot til visuell kunst

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår å auke løyvinga til området visuell kunst med 23 millionar kroner i tråd med tiltak i stortingsmeldinga om visuell kunst. Meldinga, som vart handsama i 2012, var den fyrste i sitt slag og legg opp til den største satsinga på

 • Statsbudsjettet 2014: Auke til nasjonale kulturbygg

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet gjer framlegg om 215 millionar kroner i tilskot til nasjonale kulturbygg. Auken er på 19,5 millionar - om lag 10 prosent meir enn løyvinga i 2013.

 • Statsbudsjettet 2014: Styrker legevakten med 50 millioner

  14.10.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår å styrke legevakten med 50 millioner kroner i statsbudsjettet for 2014. Midlene skal gå til å heve kvaliteten og kompetansen i legevakten.

 • Statsbudsjettet 2014: Økt satsing på forskning i sykehusene

  14.10.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2014 å øke bevilgningen til helseregionene med 100 millioner kroner for å styrke forskning i sykehusene.

 • Statsbudsjettet 2014: Ti prosents økning i Miljøverndepartementets budsjett

  14.10.2013 Pressemelding Miljøverndepartementet

  Miljøverndepartementets budsjett øker med 551,4 millioner kroner til 6 004,1 millioner kroner i 2014. Dette er en økning på 10,1 prosent fra budsjettet for 2013. Blant annet blir det mer penger til skogvern, klimaforskning, klimatilpasning,

 • Kraftig satsing på kompetanseutvikling – 150 nye stillingar til det kommunale barnevernet

  14.10.2013 Pressemelding Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringa føreslår ytterlegare styrking av barnevernet i forslaget til statsbudsjettet for 2014. Mellom anna blir det føreslått auka satsing på kompetanseutvikling og 150 nye stillingar til det kommunale barnevernet. Satsinga i perioden 2010-2014

 • Forsvarsbudsjettet 2014: Økt innsats for forebyggende sikkerhet

  14.10.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Nasjonal sikkerhetsmyndighets kapasitet og evne til å forebygge sikkerhet i det digitale rom styrkes betydelig med regjeringens budsjettforslag for 2014.

 • Bedre mulighet til arbeid og en aktiv hverdag for personer med funksjonsnedsettelser

  14.10.2013 Pressemelding Arbeidsdepartementet

  Regjeringen foreslår å styrke ulike tiltak for personer med funksjonsnedsettelser med 51 millioner kroner. - Dette vil gjøre det enklere for denne gruppen både å være i arbeid og å ha en aktiv fritid, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

 • Statsbudsjettet 2014: Meir til nasjonalparkar

  14.10.2013 Pressemelding Miljøverndepartementet

  Regjeringa føreslår å styrke arbeidet med verdiskaping knytt til nasjonalparkane med 25 millionar kroner i statsbudsjettet for 2014.

 • 42,81 millionar til regional utvikling i Aust-Agder

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Aust-Agder fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 42,81 millionar kroner i 2014.

 • 247,79 millionar til regional utvikling i Nordland

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Nordland fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 247,79 millionar kroner i 2014.

 • 35 millionar til regional utvikling i Rogaland

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Rogaland fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 35 millionar kroner i 2014.

 • 106,06 millionar til regional utvikling i Sogn og Fjordane

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Sogn og Fjordane fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 106,06 millionar kroner i 2014.

 • 10 milliardar til GIEK

  14.10.2013 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  For å styrke eksportindustrien gjer regjeringa framlegg om å utvide garantiramma for eksportkredittar med 10 milliardar kroner.

 • Utvidar retten til barnehageplass

  14.10.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa vil utvide retten til barnehageplass. Barn som fyller eitt år i september eller oktober i 2014, skal få ein lovfesta rett til barnehageplass.