Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 101-120 av 143367 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Åpning av Bufdirs fagdag

  07.12.2018 Kalenderhendelse Barne- og likestillingsdepartementet

  Statsråden åpner Bufdirs fagdag om foreldreveiledning i grupper.

  Tidspunkt: 07.12.2018, kl 09:00

 • Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen deler ut Etikkprisen 2018

  07.12.2018 Kalenderhendelse Helse- og omsorgsdepartementet

  Tidspunkt: 07.12.2018

 • Utviklingsministeren møter det diplomatiske korps

  06.12.2018 Kalenderhending Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Nikolai Astrup møter det diplomatiske korps og orienterer om aktuelle tema i utviklingspolitikken.

  Tidspunkt: 06.12.2018, kl 10:30

 • Besøk i Kongsberg

  06.12.2018 Kalenderhendelse Barne- og likestillingsdepartementet

  Statsråden besøker barneverntjenesten i Kongsberg. Tema er arbeidet med familieråd og akuttplasseringer.

  Tidspunkt: 06.12.2018, kl 09:00

 • Utviklingsministeren deltek under handsaminga av melding til Stortinget

  05.12.2018 Kalenderhending Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Nikolai Astrup deltek under Stortinget si handsaming av meldinga om partnarland i utviklingspolitikken.

  Tidspunkt: 05.12.2018, kl 11:00

 • Til stede på stortingsmøte om Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring

  05.12.2018 Kalenderhendelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Det er kontroll- og konstitusjonskomiteen som har behandlet Riksrevisjonens rapport, dok 3:11 (2017-2018) - og avgitt innstilling. Nå står debatten i Stortinget for døra.

  Tidspunkt: 05.12.2018, kl 10:00

 • Barne- og likestillingsministeren møter ungdommer i Molde

  05.12.2018 Kalenderhendelse Barne- og likestillingsdepartementet

  Statsråden besøker Molde for å få innspill til ungdomspolitikk fra ungdommer. Dette er den tredje av totalt fem reiser rundt i landet for å møte ungdom.

  Tidspunkt: 05.12.2018 Hele dagen

 • Til stede når justissaker behandles

  04.12.2018 Kalenderhendelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Blant annet behandles endringer i personopplysningsloven i stortingsmøtet pluss at justisministeren vil svare på tre interpellasjoner.

  Tidspunkt: 04.12.2018, kl 10:00

 • Saker til behandling i Stortinget

  04.12.2018 Kalenderhendelse Barne- og likestillingsdepartementet

  Følgende saker fra departementet blir behandlet i Stortinget:

  Tidspunkt: 04.12.2018, kl 10:00

 • Matglede og skolebesøk i Mosjøen

  04.12.2018 Kalenderhendelse Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Bård Hoksrud og statssekretær Anne Bramo i Helse- og omsorgsdepartementet deltar på inspirasjonsdagen om mat for eldre i Mosjøen. Etter seminaret skal de besøke Vefsn storkjøkken. Deretter går turen til landbruksskolen.

  Tidspunkt: 04.12.2018, kl 00:00

 • Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen har konsultasjonsmøte med KS

  04.12.2018 Kalenderhendelse Helse- og omsorgsdepartementet

  Tidspunkt: 04.12.2018

 • Utviklingsministeren held innlegg på Atlas-alliansen sitt seminar

  03.12.2018 Kalenderhending Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Nikolai Astrup held innlegg på Atlas-alliansen sitt seminar om rettane til personar med nedsett funksjonsevne.

  Tidspunkt: 03.12.2018, kl 14:00

 • Tar imot IKT-sikkerhetsutvalgets utredning

  03.12.2018 Kalenderhendelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren tar imot utredningen «IKT-sikkerhet i alle ledd - organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet».

  Tidspunkt: 03.12.2018, kl 11:00

 • Stopp Hatprats ungdomskonferanse

  30.11.2018 Kalenderhendelse Barne- og likestillingsdepartementet

  Statsråden deltar i samtale under Stopp Hatprat sin ungdomskonferanse «Status hatprat».

  Tidspunkt: 30.11.2018, kl 12:30

 • Fotballarrangement i Vallhall Arena

  29.11.2018 Kalenderhendelse Barne- og likestillingsdepartementet

  Statsråden deltar på fotballarrangement for barn i Vallhall Arena, sammen med kulturministeren, Norges idrettsforbund og Europarådet.

  Tidspunkt: 29.11.2018, kl 17:00

 • Behandling av Dokument 3:9 (2017-2018), Innst. 53 S (2018-2019)

  29.11.2018 Kalenderhendelse Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Bård Hoksrud er til stede under Stortingets behandling av Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes satsing på bioenergi for å redusere utslipp av klimagasser (Dokument 3:9 (2017-2018), Innst. 53 S (2018-2019)).

  Tidspunkt: 29.11.2018, kl 12:00

 • Svarer på fem spørsmål i spørretimen

  28.11.2018 Kalenderhendelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsministeren svarer på fem spørsmål fra Stortinget i denne ukas ordinære spørretime.

  Tidspunkt: 28.11.2018, kl 11:00

 • Gårdsbesøk på Søndre Fevang

  26.11.2018 Kalenderhendelse Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matministeren er på gårdsbesøk på Søndre Fevang i Sandefjord. Tema: Juletreproduksjon.

  Tidspunkt: 26.11.2018, kl 14:30

 • Inspirasjonsdag om matglede for eldre

  26.11.2018 Kalenderhendelse Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Bård Hoksrud og eldre- og folkeminister Åse Michaelsen på Inspirasjonsdag om matglede for eldre på Grimstad.

  Tidspunkt: 26.11.2018, kl 10:30

 • Utviklingsminister Astrup besøkjer Kenya og Tanzania

  26.11.2018 Kalenderhending Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Nikolai Astrup er i Kenya for å delta på konferansen Blue Economy og i Tanzania for samtalar om utviklingspolitiske saker.

  Tidspunkt: 26.11.2018

Til toppen