Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 121-140 av 141656 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Svarer på tre spørsmål

  29.11.2017 Kalenderhendelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsministeren svarer på tre spørsmål i Stortingers ordinære spørretime.

  Tidspunkt: 29.11.2017, kl 11:00

 • Muntlig spørretime

  29.11.2017 Kalenderhendelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Innvandrings- og integreringsministeren deltar i Stortingets muntlige spørretime.

  Tidspunkt: 29.11.2017, kl 10:00

 • Klima- og miljøminister Vidar Helgesen deltar på Barents miljøministermøte

  29.11.2017 Kalenderhendelse Klima- og miljødepartementet

  Tidspunkt: 29.11.2017, kl 10:00

 • Kunnskapsministeren besøker Nordfjord folkehøgskule

  28.11.2017 Kalenderhendelse Kunnskapsdepartementet

  Nordfjord folkehøgskule nyttar seg spesielt av naturen og fysisk aktivitet. Skulen har også eit tilbod til psykisk utviklingshemma.

  Tidspunkt: 28.11.2017, kl 15:00

 • Deltar på LDOs årskonferanse

  28.11.2017 Kalenderhendelse Barne- og likestillingsdepartementet

  Barne- og likestillingsminister Solveig Horne deltar på paneldiskusjon under LDOs årskonferanse om hatefulle ytringer.

  Tidspunkt: 28.11.2017, kl 14:30

 • Statsråd Røsland møter styreleiaren i KS

  28.11.2017 Kalenderhending Utenriksdepartementet

  EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland møter Gunn Marit Helgesen, styreleiar i KS.

  Tidspunkt: 28.11.2017, kl 13:00

 • Statsråd Røsland innleiar på møte i Koordineringsutvalet for EØS-saker

  28.11.2017 Kalenderhending Utenriksdepartementet

  EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland innleiar på møte i Koordineringsutvalet for EØS-saker.

  Tidspunkt: 28.11.2017, kl 12:00

 • Interpellasjon om sosial kontroll og æresrelatert vold i Norge

  28.11.2017 Kalenderhendelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Innvandrings- og integreringsministeren svarer på Jan Bøhlers interpellasjon.

  Tidspunkt: 28.11.2017, kl 11:30

 • Dronning Sonjas skolepris

  28.11.2017 Kalenderhendelse Kunnskapsdepartementet

  Firda videregående skole blir tildelt Dronning Sonjas skolepris 2017. Dronning Sonjas skolepris skal tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering.

  Tidspunkt: 28.11.2017, kl 11:00

 • Ugradert redegjørelse om tilsyn i «Nødnettsaken»

  28.11.2017 Kalenderhendelse Justis- og beredskapsdepartementet

  I forbindelse med offentliggjøringen av en ugradert redegjørelse av tilsynene med DSB, Motorola og Broadnet vil justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) redegjøre for utfordringer og tiltak knyttet til tjenesteutsetting av

  Tidspunkt: 28.11.2017, kl 11:00

 • Kulturministeren innvier den første teaterbilen i Noreg

  28.11.2017 Kalenderhendelse Kulturdepartementet

  Kulturminister Linda Hofstad Helleland er til stades under innviinga av den nye mobile utandørsscena for barn i regi av Akershus Teater.

  Tidspunkt: 28.11.2017, kl 10:00

 • Åpner offeromsorgskontor

  27.11.2017 Kalenderhendelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsministeren åpner Støttesenteret for kriminalitetsutsatte i Øst politidistrikt.

  Tidspunkt: 27.11.2017, kl 13:00

 • Fagskolenes utdanningskvalitetspris

  27.11.2017 Kalenderhendelse Kunnskapsdepartementet

  Torbjørn Røe Isaksen deler ut utdanningskvalitetsprisen på NOKUTs fagskolekonferanse 2017: Studienært kvalitetsarbeid.

  Tidspunkt: 27.11.2017, kl 11:00

 • Lansering av kampanje mot hatefulle ytringer

  27.11.2017 Kalenderhendelse Barne- og likestillingsdepartementet

  Barne- og likestillingsminister Solveig Horne og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen lanserer kampanje mot hatefulle ytringer.

  Tidspunkt: 27.11.2017, kl 09:30

 • Norsk Lektorlags Landsmøte og 20-årsjubileum

  24.11.2017 Kalenderhendelse Kunnskapsdepartementet

  Henrik Asheim hilser Norsk Lektorlags landsmøte i jubileumsåret.

  Tidspunkt: 24.11.2017, kl 14:00

 • Innleder på "Hvor åpent er Norge"

  24.11.2017 Kalenderhendelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner innleder om åpenhet i forvaltningen på IKT Norges seminar om åpenhet.

  Tidspunkt: 24.11.2017, kl 09:00

 • Kulturministeren deler ut Bokhandlerprisen 2017

  23.11.2017 Kalenderhending Kulturdepartementet

  Tidspunkt: 23.11.2017, kl 14:00

 • Nasjonal konferanse om digitalisering i høyere utdanning

  23.11.2017 Kalenderhendelse Kunnskapsdepartementet

  Henrik Asheim åpner nasjonal konferanse om digitalisering i høyere utdanning. Konferansen retter seg mot ledere i høyere utdanning i Norge og vil se på visjoner for digitalisering av høyere utdanning, nasjonale føringer, støttestrukturer og

  Tidspunkt: 23.11.2017, kl 10:00

 • Statsråd Røsland held EØS- og EU-utgreiing for Stortinget

  23.11.2017 Kalenderhending Utenriksdepartementet

  EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland held EØS- og EU-utgreiing for Stortinget.

  Tidspunkt: 23.11.2017, kl 10:00

 • Svarer på spørsmål i spørretimen

  22.11.2017 Kalenderhendelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsministeren svarer på ett spørsmål i Stortingets ordinære spørretime.

  Tidspunkt: 22.11.2017, kl 11:00