Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 121-140 av 143364 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Utviklingsministeren møter NHO og LO

  23.11.2018 Kalenderhending Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Nikolai Astrup møter representantar frå NHO og LO for å diskutere utviklingspolitiske aspekt som er relevante for partane i arbeidslivet.

  Tidspunkt: 23.11.2018, kl 15:15

 • Møte om rettsaker som involverer barn

  23.11.2018 Kalenderhendelse Barne- og likestillingsdepartementet

  Statsråden har møte med Barneombudet, Domstoladministrasjonen og Oslo tingrett om rettsaker som involverer barn.

  Tidspunkt: 23.11.2018, kl 12:15

 • Rød knapp-alliansens frokostmøte

  23.11.2018 Kalenderhendelse Barne- og likestillingsdepartementet

  Statsråden åpner Rød knapp-alliansens frokostmøte. Tema er voldtekt i nære relasjoner og i lukkede samfunn.

  Tidspunkt: 23.11.2018, kl 08:30

 • Lucy Smiths barnerettighetsdag

  22.11.2018 Kalenderhendelse Barne- og likestillingsdepartementet

  Statsråden åpner Lucy Smiths barnerettighetsdag.

  Tidspunkt: 22.11.2018, kl 10:00

 • Likestillings- og diskrimineringsombudets årskonferanse

  22.11.2018 Kalenderhendelse Barne- og likestillingsdepartementet

  Statsråden åpner LDOs årskonferanse. Tema for konferansen er det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.

  Tidspunkt: 22.11.2018, kl 09:00

 • Stortinget behandler Prop. 4 L (2018-2019) Endringar i folketrygdlova

  22.11.2018 Kalenderhendelse Barne- og likestillingsdepartementet

  Stortingsbehandling av Prop. 4 L (2018-2019) Endringar i folketrygdlova (tredeling av foreldrepengeperioden ved 80 prosent uttak).

  Tidspunkt: 22.11.2018

 • Besøker Sør-Vest politidistrikt

  21.11.2018 Kalenderhendelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Justs-, beredskaps- og innvandringsministeren besøker Sør-Vest politidistrikt for samtaler med blant andre lederne i politidistriktet, fagforeninger og hovedverneombud. Han vil også møte ordførere. Pressekontakt: Politisk rådgiver Christoffer

  Tidspunkt: 21.11.2018 Hele dagen

 • Gjester landsmøtet til Politiets fellesforbund

  19.11.2018 Kalenderhendelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Justisministeren gjester landsmøtet til PF. Han vil også innlede.

  Tidspunkt: 19.11.2018, kl 16:00

 • Rundebordsmøte om kjønnsbalanse i toppledelsen i næringslivet

  19.11.2018 Kalenderhendelse Barne- og likestillingsdepartementet

  Rundebordsmøte nr. 2 om kjønnsbalanse i toppledelsen i privat næringsliv. Deltakere fra ulike private virksomheter er invitert.

  Tidspunkt: 19.11.2018, kl 14:00

 • Dialogforum med ungdom

  19.11.2018 Kalenderhendelse Barne- og likestillingsdepartementet

  Statsråden holder årlig møte med ungdomsrepresentanter fra landets ulike fylker.

  Tidspunkt: 19.11.2018, kl 11:30

 • Møte med Barneombudet

  19.11.2018 Kalenderhendelse Barne- og likestillingsdepartementet

  Statsråden har møte med Barneombudet. Tema er ungdomskriminalitet.

  Tidspunkt: 19.11.2018, kl 10:00

 • Utviklingsministeren er i Japan og Kina

  19.11.2018 Kalenderhending Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Nikolai Astrup er i Japan og Kina for utviklingspolitiske samtalar.

  Tidspunkt: 19.11.2018

 • Rundreise i Hedmark

  19.11.2018 Kalenderhendelse Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Bård Hoksrud er på reise i Hedmark. Mandag er det genressurser og avlsmiljøene som driver innenfor skog, planter, storfe og svin som er hovedtema for dagen. Tirsdag er det Inspirasjonsdag om matglede for eldre samt

  Tidspunkt: 19.11.2018 Hele dagen

 • Norges Jeger- og Fiskerforbunds landsmøte

  16.11.2018 Kalenderhendelse Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Bård Hoksrud holder åpningstale på Norges Jeger- og Fiskerforbunds landsmøte.

  Tidspunkt: 16.11.2018, kl 15:00

 • Utviklingsministeren møter Scatec Solar

  16.11.2018 Kalenderhending Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Nikolai Astrup møter solenergiselskapet Scatec Solar.

  Tidspunkt: 16.11.2018, kl 12:30

 • Utviklingsministeren møter nestleiar i Unicef

  15.11.2018 Kalenderhending Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Nikolai Astrup møter nestleiar i Unicef, Charlotte Petri Gornitzka.

  Tidspunkt: 15.11.2018, kl 11:00

 • Utviklingsministeren held innlegg på ein Redd Barna-konferanse

  15.11.2018 Kalenderhending Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Nikolai Astrup held innlegg på Redd Barna sin konferanse om kva som fungerer i bistanden.

  Tidspunkt: 15.11.2018, kl 08:30

 • Utviklingsministeren er vert for Mosambiks president Filipe Nyusi

  14.11.2018 Kalenderhending Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Nikolai Astrup er vert på ein middag for Mosambiks president Filipe Nyusi.

  Tidspunkt: 14.11.2018, kl 19:00

 • Utviklingsministeren møter elevar ved Oslo Katedralskole

  14.11.2018 Kalenderhending Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Nikolai Astrup møter elevar ved Oslo Katedralskole om regjeringas utviklingspolitikk.

  Tidspunkt: 14.11.2018, kl 11:35

 • Svarer på spørsmål i spørretimen

  14.11.2018 Kalenderhendelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Wara svarer på spørsmål fra Jan Bøhler om bilbrannene i Oslo - og hans vurderinger opp mot hva som bør gjøres.

  Tidspunkt: 14.11.2018, kl 11:00

Til toppen