Historisk arkiv

Vi trenger kunnskap for å ta riktige beslutninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Tale holdt av statsråd Tine Sundtoft ved lansering av rødlista 2015 hos Artsdatabanken. Oslo,18. november 2015. (Sjekkes mot framføring)

Kjære dere i Artsdatabanken,

kjære alle sammen. 

 

Hva er lykke? 

Det kan være å kjenne sola skinne og høre "fra lien en gjøk som sa ko-ko". Vite at nå er våren her. Kjenne kriblingen i kroppen fra den gang vi var barn. Da visste vi at hvis vi bare klarte å liste oss fram til – og gjemme oss under – treet der gjøken satt og gol, så kunne vi ønske oss noe. 

Nå viser foreløpige rødlistetall fra Artsdatabanken at gjøken ser ut til å være i sterk tilbakegang. Muligens som en følge av klimaendringene.  

Dette er viktig kunnskap. Vi trenger kunnskap for å ta de riktige beslutningene. 

Siden Artsdatabanken ble opprettet i 2005, har dere innhentet, systematisert, vurdert og formidlet kunnskap om naturens mangfold. 

Dere har levert viktig kunnskap hele den perioden dere har eksistert. Kunnskap som danner grunnlag for beslutninger om hvordan vi skal forvalte naturen vår. 

Takk for den jobben dere har gjort. Gratulerer med 10-årsjubileet.  Og lykke til med de 10 neste. 

I 2006 ga Artsdatabanken for første gang ut Norsk rødliste for arter. Den neste oppdateringen kom i 2010. 

I rødlista er artene sortert etter hvilken risiko de har for å dø ut i Norge. Rødlista er viktig for å spre kunnskap om arter. Den kan varsle at det er behov for aktive tiltak for å hindre at arter blir borte for alltid. 

Rødlista er også et viktig redskap for å avdekke på hvilke områder vi mangler kunnskap. For en del truede arter og naturtyper er det også satt i gang tiltak for å ta bedre vare på dem. 

I dag er Norsk rødliste for arter 2015 endelig klar. I dag får vi svar på om gjøken -  som ble årets fugl i 2007-  er kommet på rødlista. Vi får også uvurderlig kunnskap om hvilke andre arter som står i fare for å dø ut i Norge. 

Arbeidet med å vurdere arter gjøres av Norges fremste eksperter. Jeg vet at det ligger et stort arbeid bak.  Om lag 21 000 arter er blitt vurdert. Litt over 90 eksperter fra naturhistoriske museer, universiteter og andre forskningsinstitusjoner har stått for vurderingen. 

Av de artene som er vurdert, regnes over 2300 som truet.  

Arealbruk er den desidert største negative påvirkningsfaktoren for arter i Norge. 

Norsk rødliste 2015 har stor betydning for kunnskapsgrunnlaget som brukes av ulike beslutningstakere i stat og kommune. På bakgrunn av denne -- og annen informasjon -- kan vi utvikle politikk for å bedre utviklingen til arter som er truet.  

Regjeringen legger snart frem en stortingsmelding om natur. Jeg kan forsikre om at den norske rødlista gir oss et viktig faglig grunnlag i dette arbeidet. 

Det er derfor en stor glede for meg å gratulere Artsdatabanken med lanseringen av ny Norsk rødliste for arter 2015. 

Takk for meg.