Historisk arkiv

Åpning av Oslo Vegetarfestival

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Ola Elvestuens tale på åpningen av Oslo Vegetarfestival 26. mai 2018.

Oslo Vegetarfestival er viktig fordi man kan smake på alt det gode som er mulig å få tak i og lage av vegetarmat. Og den er viktig fordi den inngår i mange av de store miljø- og samfunnsspørsmålene.

Det ene er selvfølgelig helse, som handler om å spise sunt. Både i Norge og internasjonalt trenger vi å redusere forbruket av kjøtt.

Det er et helsespørsmål, men det er definitivt også et klima- og miljøspørsmål.

Både på grunn av utslippene fra dyrene i seg selv, men også på grunn av kraftfôrforbruket og internasjonalt: nedhugging av regnskog for å frigjøre arealer som brukes for å produsere kjøtt.

Hvis du spør, er det mange i dag, inkludert meg selv, som sier at de spiser mindre kjøtt enn før. Samtidig øker forbruket av kjøtt, også i Norge. De siste ti årene er det gått opp med 8 prosent, så det trenger vi å snu.

Vegetarfestivaler er en viktig del av denne snuoperasjonen, for å spre budskapet om å spise mindre kjøtt.

Og vi trenger å ta tak i mer når det gjelder mat. Et av dem er å ta tak i det med matsvinn. En tredel av den maten som lages i verden, blir til avfall. I Norge har vi satt som mål å redusere matsvinn med 50 prosent fram til 2030.

Vi har en stor enighet med mange bransjeorganisasjoner om å gjøre det, og det virker. De siste årene har matsvinnet i Norge gått ned med 18 prosent. Jeg mener vi fint skal klare å redusere med de 50 prosentene fram mot 2030, men da må alle bidra. Det handler om organisering, men også om at hver enkelt må gjøre sitt.

Og så er det mye med mat som handler om avfall. I år og de siste årene har det vært mye oppmerksomhet om marin forsøpling og unødig bruk av plast, plast som havner på avveie og i havet. Når vi bruker og omsetter mat, trenger vi å få ned plastforbruket.

Jeg er veldig glad for at vegetarfestivalen har tatt ansvar for dette. Her er det nedbrytbart bestikk og tallerkener – dette må vi gjøre mer av.

Vi må se på miljø-fotavtrykket til maten vi lager og spiser, også når det gjelder frukt og grønt. Økologisk landbruk er en del av dette. Det må være en viktig del av det mangfoldet vi har i norsk landbruk. Det landbruksoppgjøret vi nå har levert, styrker økologisk landbruk. Både ved at bøndene som legger om til økologisk landbruk får støtte fra første år og ikke må vente et såkalt karensår, så flere kan legge om. Og ved at det legges inn støtte til frukt og grønt, som det gjør ellers i landbruksoppgjøret.

Vi har startet den dreiningen vi må ha ved å legge til rette for mer frukt og grønt og mindre kjøtt.

Jeg mener også at vi trenger å produsere mer av maten vår selv. Urbant landbruk, det at vi kan produsere mer mat på de stedene vi ikke hadde tenkt på det tidligere, må vi forsterke i årene framover.

Nå har jeg gitt et bilde av hvor mange miljøområder vi kommer inn på når det handler om mat: Biologisk mangfold, klima, avfall. Å ha en vegetarfestival er viktig for å spre budskapet om at det finnes gode alternativer som vi skal bygge oppunder. Men først og fremst skal det være et hyggelig møtested med god, sunn og bærekraftig mat. 

Med dette vil jeg ønske alle sammen hjertelig velkommen og erklære Oslo Vegetarfestival 2018 for åpnet.