Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

17. mai-tale til norske studenter i Wien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

17. mai-tale til norske studenter
Wien, 17. mai mellom 1966 og 1970.

Kilde: Riksarkivet