Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Åpning av "Bygg-reis-deg 1967"

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Åpning av "Bygg-reis-deg 1967".
Messehallen på Skøyen, Oslo, 28. september 1967.

Kilde: Riksarkivet