Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Åpning av Statens Ernæringsråds konferanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Åpning av Statens Ernæringsråds konferanse.
Ingeniørenes Hus, Oslo, 12. oktober 1967.

Kilde: Riksarkivet