Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Åpningstale på Momarkedet 1967

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Åpningstale på Momarkedet.
Mysen, 27. august 1967.

Kilde: Riksarkivet