Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Foredrag i Studenterforeningen i København

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Foredrag i Studenterforeningen.
København, 15. oktober 1966.

Kilde: Riksarkivet